DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

 Prof. dr hab. Leszek Paradowski

Podziel się treścią:

 

Honorowa Nagroda Zaufania Złoty OTIS 2017 w uznaniu dorobku naukowo-dydaktycznego

Prof. dr hab. Leszek Paradowski urodził się w 1946 roku w Lesznie. W latach 1964-1970 studiował na kierunku lekarskim Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu, który ukończył uzyskując dyplom lekarza medycyny. Od 1970 roku do 2016 roku, był zatrudniony w Katedrze i Klinice Gastroenterologii Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, której przez 30 lat był kierownikiem (1996-2016). W latach 1999-2005 pełnił funkcję Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu, przy czym co warto podkreślić, na drugą kadencję w 2002 roku, został wybrany przez elektorów jednomyślnie, co świadczy o ogromnym zaufaniu środowiska akademickiego jakie uzyskał po pierwszej kadencji. Był wice-przewodniczącym Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych oraz członkiem Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia, a w latach 2002-2005 członkiem prezydium tej rady. W tym czasie był bardzo zaangażowany w tworzenie, nowej, rewolucyjnej w owym czasie, ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym obowiązującej od 2005 roku, po nowelizacjach do dnia dzisiejszego. W latach 2001-2005 był prezesem bardzo prężnie działającego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii.

W okresie sprawowania funkcji Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu nastąpił intensywny rozwój uczelni, którą kierował. Leszek Paradowski wystąpił z inicjatywą utworzenia Ośrodka Alzheimerowskiego, a uczelnia, którą kierował, pozyskała środki unijne na utworzenie Ośrodka Badawczo-Naukowo-Dydaktycznego Chorób Otępiennych im. Henryka kardynała Gulbinowicza Akademii Medycznej we Wrocławiu, który rozpoczął działalność w 2007 roku w Ścinawie. Profesor był wice-przewodniczącym Rady Społecznej ośrodka, a po przekształceniu w spółkę z o.o. pierwszym Przewodniczącym Rady Nadzorczej. Powołał także Fundację Alzheimerowską wspierającą działalność tego ośrodka.

Prof. dr hab. Leszek Paradowski był inicjatorem i zrealizował ustanowienie medalu im. Barry James Marshalla i Robin Warrena (laureatów nagrody Nobla w dziedzinie medycyny/fizjologii w 2005), który stał się cenionym międzynarodowym wyróżnieniem za wybitne odkrycia w dziedzinie mikrobiologii układu trawienia przyznawanym przez Europejskie Towarzystwo Mikrobiologii Gastrologicznej oraz medalu im. Ludwika Hirszfelda przyznawanego corocznie dla najlepszego absolwenta Akademii Medycznej (obecnie Uniwersytetu Medycznego) we Wrocławiu.

Profesor jest autorem lub współautorem 567 prac naukowych w tym 322 pełnych prac, 245 streszczeń i komunikatów zjazdowych. Jest współautorem kilku podręczników akademickich, w tym także redaktorem dwóch wydań podręcznika ?Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego?. Za osiągnięcia naukowe wyróżniony Nagrodą Ministra Zdrowia oraz wielokrotnie nagrodą JM Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Prof. dr hab. Leszek Paradowski był promotorem w 28 zakończonych przewodach doktorskich oraz patronem 5 przewodów habilitacyjnych. Był recenzentem dorobku naukowego w przewodach o nadanie tytułu profesora, recenzentem w 9 przewodach habilitacyjnych oraz recenzentem w 35 przewodach doktorskich. Był kierownikiem specjalizacji wielu lekarzy.

Prof. dr hab. Leszek Paradowski został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Jana Evangelisty Purkyněgo. (Odznaczenie Czeskiego Towarzystwa Lekarskiego), Medalem Jana Mikulicza-Radeckiego.

Prof. dr hab. Leszek Paradowski został wyróżniony tytułem Bene Meritus przez Polskie Towarzystwo Lekarskie, a przez polskie organizacje turystyczne tytułem Honorowy Ambasador Kongresów Polskich.

Prof. dr hab. Leszek Paradowski jest doktorem honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Grodnie.

Był przewodniczącym Komisji Etyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

W swoich ocenach sprawiedliwy, kompetentny, Profesor Leszek Paradowski jest niekwestionowanym autorytetem moralnym, etycznym, naukowym, popartym ogromną wiedzą specjalistyczną, a także ogólnohumanistyczną, prawością i szacunkiem dla każdego człowieka, pozbawiony zawiści i małostkowości.

Przygotował: prof. Adam Szeląg

Świat Lekarza
Świat Lekarza
Świat Lekarza to opiniotwórcze pismo, portal i platforma medialna, skierowana do lekarzy, poruszająca tematykę systemu ochrony zdrowia oraz poszczególnych dziedzin medycyny, m.in. kardiologii, onkologii, pulmonologii, urologii, diabetologii, okulistyki, chorób rzadkich.

Więcej od autora

Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D