Rada naukowa

 • Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń
 • prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński
 • prof. dr hab. n. med. Iwona Bojar
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Chłosta
 • prof. dr hab. n. med. Grzegorz Cieślar
 • prof. dr hab. n. med. Marek Dąbrowski
 • prof. dr hab. n. med. Wacław Droszcz
 • prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak
 • prof. dr hab. n. med. Edward Franek
 • prof. dr hab. n. med. Adam Fronczak
 • prof. dr hab. n. o zdrowiu Robert Gałązkowski
 • prof. dr hab. Jerzy Gąssowski
 • prof. dr hab. n. med. Ryszard Geller
 • gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak
 • prof. dr hab. n. med. Jakub Gołąb
 • prof. dr hab. n. med. Renata Górska
 • prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak
 • prof. dr hab. nauk prawnych Antoni Hanusz
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman
 • prof. dr hab. n. med. Grzegorz Jakiel
 • prof. dr hab. n. med. Artur Jakimiuk
 • prof. dr hab. n. med. Paweł Kamiński
 • prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Lewiński
 • prof. Bogusław Machaliński
 • prof. dr hab. n. farm. Maciej Małecki
 • prof. dr hab. n. med. Leszek Markuszewski
 • prof. dr hab. n. med. Rafał Niżankowski
 • prof. dr hab. n. med. Przemysław Oszukowski
 • prof. dr hab. n. med. Alfred Owoc
 • prof. dr hab. n. med. Jarosław Pinkas
 • prof. dr hab. n. med. Elżbieta Piontek
 • prof. dr hab. n. med. Ryszard Poręba
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk
 • prof. dr hab. n. med. Kazimierz Roszkowski-Śliż
 • prof. dr hab. n. med. Władysław Sinkiewicz
 • prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński
 • prof. Tomasz Stompór
 • prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Szuba
 • prof. dr hab. n. o zdrowiu Andrzej Śliwczyński
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Tyszko
 • prof. dr hab. n. med. Irena Walecka
 • prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha
 • prof. dr hab. n. med. Bożena Werner
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła
 • prof. dr hab. n. med. Lucjan Wyrwicz
 • dr Dariusz Adamczewski
 • dr hab. n. med. Jakub Baran
 • dr n. med. Ewa Chlebus
 • dr n. o zdrowiu Radunka Cvejić
 • dr n. med. Michał Farkowski
 • dr n. med. Krzysztof Kanecki
 • dr Krzysztof Łanda
 • dr Tomasz Miłkowski
 • dr n. med. Jacek Putz
 • dr n. med. Przemysław Sielicki
 • dr n. med. Witold Tomaszewski
 • dr n. med. Jarosław Ucieklak
 • dr Janusz Wierzba

Honorowa rada naukowa

 • prof. dr hab. n. med. Waldemar Karnafel
 • prof. dr hab. n. med. Stanisław Radowicki
 • prof. dr hab. n. med. Bolesław Rutkowski
 • prof. dr hab. n. med. Tadeusz Tołłoczko
 • prof. dr n. med. Jerzy Woy-Wojciechowski

Pracowali z nami

blank