DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Tag: e-ZOZ

Innowacyjność technologiczna w zarządzaniu placówkami systemu opieki zdrowotnej ? system e-ZOZ jako polski odpowiednik systemu typu ?Business Inteligence?

Sektor opieki zdrowotnej początku XXI wieku jest obszarem realizacji złożonych, kosztochłonnych i wzajemnie ze sobą powiązanych procesów,...