Partner
Partner
Więcej

    Tag: e-ZOZ

    Innowacyjność technologiczna w zarządzaniu placówkami systemu opieki zdrowotnej – system e-ZOZ jako polski odpowiednik systemu typu „Business Inteligence”

    Sektor opieki zdrowotnej początku XXI wieku jest obszarem realizacji złożonych, kosztochłonnych i wzajemnie ze sobą powiązanych procesów,...