DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Tag: GammaKnife

Leczenie drżennej postaci choroby Parkinsona

Rozmowa z prof. dr. hab. n. med. Leszkiem Miszczykiem, kierownikiem Zakładu Radioterapii w Centrum Onkologii ? Instytucie im. Marii...

Czas na zmianę przepisów

Rozmowa z dr. hab. Pawłem Kukołowiczem, kierownikiem Zakładu Fizyki Medycznej w Centrum Onkologii ? Instytucie im. M. Skłodowskiej-Curie...