Partner
Partner
Więcej
    Partner
    Partner

    Tag: IVUS HD

    Nowoczesne obrazowanie wewnątrzwieńcowe – czy poprawi rokowanie pacjentów z chorobą niedokrwienną serca?

    Prelegent: dr n. med. Paweł Gąsior | KLINIKA Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca, Śląski Uniwesyetet Medyczny w Katowicach, Górnośląskie...