DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Tag: Izba Gospodarcza Farmacja Polska

Cegiełka 1500 zł od Izby Gospodarczej ?FARMACJA POLSKA? na stypendia dla młodych naukowców

Podczas koncertu Muzyczne Spotkania Mistrzów Medycyny miała miejsce aukcja na rzecz II stypendium naukowego Nagrody Zaufania Złoty...

Zakupy centralne leków mogą być korzystniejsze dla pacjentów i systemu

Zakup leków po niższej cenie to główne założenia idei zakupów wspólnych wybranych kategorii leków refundowanych. Zdaniem przedstawicieli...

Prawo w ochronie zdrowia powinno mieć jasny cel i wsparcie kluczowych interesariuszy

Nowe projekty legislacyjne warto zaczynać od jasno wyznaczonego celu. Co i dlaczego chcemy zmienić? W oparciu o...

Irena Rej: Zakupy wspólne – priorytet to ciągłość leczenia

Centralizacja procedur zamówień na wybrane kategorie leków refundowanych niesie za sobą szereg zagrożeń. W teorii przepisy mają...

Irena Rej w piśmie do Ministerstwa Zdrowia: Potrzebne dobre praktyki dotyczące centralizacji procesów zakupów leków refundowanych

W ostatnim czasie dostrzegamy silne tendencje centralizacyjne w ochronie zdrowia. Pionizacja Narodowego Funduszu Zdrowia i planowana reforma...