Partner
Partner
Więcej

    Tag: Polskie Towarzystwo Wpierania Chorych

    Europejskie spotkanie pacjentów z idiopatycznym włóknieniem płuc (IPF) w 2020 roku w Polsce

    To wyróżnienie dla Polski Dr n. med. Piotr Radwan-RÖhrenschef | PULMONOLOG, I KLINIKACHORÓB PŁUC INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB...