Partner
Partner
Więcej

    Tag: randolazyna

    Ranolazyna – tuzin badań – nowy lek antyarytmiczny?

    Mówiąc o tuzinie badań nad ranolazyną, o sześciu mogę powiedzieć właściwie to samo. RANO80, MARISA, CARISA, TERISA, ROLE, ERICA...