Partner
Partner
Więcej

    Tag: ślina

    Terapia celowana bezsenności u osób starszych

    Oznaczanie melatoniny i kortyzolu w ślinie techniką LC/MS/MS do oceny zaburzeń rytmu okołodobowego. Prelegent: mgr Michał Dermanowski | Instytut Psychiatrii...