DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Tag: zoz

Innowacyjność technologiczna w zarządzaniu placówkami systemu opieki zdrowotnej ? system e-ZOZ jako polski odpowiednik systemu typu ?Business Inteligence?

Sektor opieki zdrowotnej początku XXI wieku jest obszarem realizacji złożonych, kosztochłonnych i wzajemnie ze sobą powiązanych procesów,...

Nowoczesne zarządzanie w zakładzie opieki zdrowotnej, wdrożenie systemu zarządzania jakością w oparciu o normy Międzynarodowej Organizacji Standaryzacyjnej (ISO)

Dr hab. n. med. Waldemar Wierzba Od kilku lat szeroko dyskutowane jest pojecie poprawy jakości świadczeń zdrowotnych (usług...