Partner
Partner
Więcej

    Tag: zoz

    Innowacyjność technologiczna w zarządzaniu placówkami systemu opieki zdrowotnej ? system e-ZOZ jako polski odpowiednik systemu typu ?Business Inteligence?

    Sektor opieki zdrowotnej początku XXI wieku jest obszarem realizacji złożonych, kosztochłonnych i wzajemnie ze sobą powiązanych procesów,...

    Nowoczesne zarządzanie w zakładzie opieki zdrowotnej, wdrożenie systemu zarządzania jakością w oparciu o normy Międzynarodowej Organizacji Standaryzacyjnej (ISO)

    Dr hab. n. med. Waldemar Wierzba Od kilku lat szeroko dyskutowane jest pojecie poprawy jakości świadczeń zdrowotnych (usług...