DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Akademia Warsaw Genomics dla lekarzy

 

blank
blank
blank

Tempo rozwoju badań genetycznych i wynikające z nich potencjalne korzyści zdrowotne powodują konieczność intensywnego uzupełniania wiedzy lekarzy. Celem rozpoczynającej działalność Akademii Warsaw Genomics jest zwiększenie świadomości lekarzy specjalistów w zakresie możliwości, jakie daje nowoczesna diagnostyka genetyczna.

Na cyklicznych, bezpłatnych webinarach Akademii Warsaw Genomics będzie omawiana najnowsza wiedza o kierunkach i metodach diagnostyki genetycznej i jej praktycznego zastosowania w wielu obszarach terapeutycznych, m.in. w onkologii, w chorobach rzadkich, w kardiologii, diabetologii i innych.

Pierwszy webinar realizowany 23 czerwca br. razem z Polskim Towarzystwem do Badań nad Rakiem Piersi oraz Polską Ligą Walki z Rakiem, będzie poświęcony problemowi zachowania płodności u pacjentek onkologicznych obciążonych mutacjami w genach BRCA oraz wpływowi wrodzonych mutacji na płodność. 23 czerwca br. inauguruje swoją działalność Akademia Warsaw Genomics, inicjatywa edukacyjna grupy ekspertów medycznych i naukowców – genetyków, skierowana do lekarzy różnych specjalności. Jej celem jest propagowanie wiedzy na temat praktycznego zastosowania najnowszych osiągnięć genetyki człowieka i możliwości jakie stwarzają one dla osiągnięcia konkretnych korzyści zdrowotnych w różnych obszarach terapeutycznych. Diagnostyka genetyczna oferuje dzisiaj ogromne możliwości, które pozwalają nam lepiej zaopiekować się zarówno pacjentami, jak i osobami dziś zdrowymi, ale o wysokim ryzyku zapadnięcia na jakąś chorobę, np. nowotwór albo chorobę serca. Warunkiem skorzystania z tych możliwości jest wiedza, że w ogóle istnieją, stąd też misją Akademii Warsaw Genomics jest szerzenie wiedzy o korzyściach, które przynosi zastosowanie diagnostyki genetycznej we właściwym momencie i u właściwej osoby – powiedziała dr hab. Anna Wójcicka, współzałożycielka Warsaw Genomics. Zdolność do odczytania ludzkiego genomu ogłoszona ponad dwie dekady temu spowodowała prawdziwą rewolucję w medycynie1 . Diagnostyka chorób o podłożu genetycznym, określanie ryzyka zachorowania w przyszłości i właściwa profilaktyka, przewidywanie negatywnej reakcji na leczenie i w końcu opracowanie skutecznych terapii celowanych, stosownie do profilu molekularnego danej osoby ? to wszystko stało się możliwe dzięki szybkiemu rozwojowi genetyki człowieka i biologii molekularnej w ostatnich latach. 1 W 2003 r zostały opublikowane wyniki odczytania 92% genomu człowieka w ramach tzw. Human Genome Project. W pierwszych miesiącach 2022 ogłoszono w ?Science? odczytanie brakujących 8%. 2 Tempo rozwoju tej wiedzy, waga potencjalnych korzyści zdrowotnych wynikających z poznania indywidualnej charakterystyki genetycznej człowieka, z faktu nosicielstwa konkretnych zmian genowych oraz możliwości leczenia w zależności od profilu genomu nowotworu stanowią wymagające wyzwanie dla zasady ustawicznego kształcenia lekarzy. Intencją twórców Akademii Warsaw Genomics jest odpowiedź w pewnym zakresie na to wyzwanie. Zasada wyboru tematów webinarów opiera się na połączenie dużego znaczenia problemu z punktu widzenia interesu pacjenta, z mało rozpowszechnioną o nim wiedzą.

Tematyka pierwszych 5 webinarów związana będzie z obszarem onkologii:

– zachowaniu płodności u pacjentek onkologicznych z mutacjami w genie BRCA,

– ciąży po leczeniu onkologicznym, – molekularnym wskaźnikom skuteczności immunoterapii, – monitorowaniu choroby resztkowej w hematoonkologii,

– terapiom celowanym i diagnostyce molekularnej w raku płuca.

W bliskich planach Akademii jest także opracowanie webinarów dotyczących korzyści z badań genetycznych w określaniu ryzyka zachorowania, profilaktyce i terapii w chorobach rzadkich, kardiologii i diabetologii. Inauguracyjny webinar, który odbędzie się 23 czerwca br. poświęcony będzie ważnemu, a rzadko poruszanemu tematowi zabezpieczania płodności u pacjentek onkologicznych i kobiet obciążonych wysokim ryzykiem zachorowania na raka, takich jak nosicielki mutacji w genach BRCA. Porozmawiamy o tym, w jaki sposób wrodzone mutacje wpływają na płodność i co możemy dziś zrobić, by pomóc pacjentkom w realizacji marzeń o założeniu rodziny. Omówione zostaną także możliwości i drogi zabezpieczenia płodności w trakcie leczenia onkologicznego.

Akademia Warsaw Genomics działać będzie w postaci czwartkowych, cyklicznych, bezpłatnych webinarów we współpracy z wybranymi towarzystwami naukowymi i partnerami merytorycznymi.

Bieżący program Akademii dostępny jest na stronie: https://akademia.warsawgenomics.pl

blank

Więcej od autora

Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D