DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Nowy przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych

Podziel się treścią:

 

W dniu 6 czerwca w Warszawie obradowało forum sprawozdawczo-wyborcze delegatów 91 instytutów  naukowych.  Prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi. Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, został wybrany na nowego przewodniczącego XI kadencji Rady Głównej Instytutów Badawczych (RGIB). Za tą kandydaturą, w głosowaniu tajnym jednogłośnie, zagłosowali wszyscy obecni na forum delegaci.

Prof. Henryk Skarżyński dotychczas pełnił funkcję wiceprzewodniczącego RGIB. Rada reprezentuje aż 91 Instytutów Badawczych w Polsce, które prowadzą badania naukowe na rzecz gospodarki, infrastruktury, środowiska, rolnictwa, medycyny oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa i nauk humanistycznych. Część instytutów wypełnia ważne zadania i obowiązki służb publicznych, a liczne rozwiązania tworzone w laboratoriach badawczych służą polskiej nauce, bezpieczeństwu i obronności kraju.

Rada Główna Instytutów Badawczych reprezentuje interesy środowiska badawczego w kraju i za granicą oraz uczestniczy w polityce gospodarczej i społecznej, a w szczególności naukowej i innowacyjnej. Rada ma za zadanie przedstawiać organom administracji państwowej swoje opinie i postulaty, mające na celu rozwiązywanie problemów wspólnych dla środowiska instytutów, jak również? dla rozwoju nauki, poprawy innowacyjności i efektywności gospodarki, rozwoju kadr badawczych, a w szczególności młodych naukowców.

– Jestem zaszczycony, że mogę reprezentować całe środowisko badawcze zgromadzone w tak licznej grupie jednostek naukowych i działać na jego rzecz, a przez to mieć wpływ na rozwój polskiej nauki na świecie. Podczas mojej kadencji chciałbym skoncentrować  się na maksymalnym wykorzystaniu potencjału, który posiadają polskie instytuty badawcze, a także na owocnej współpracy z organami rządowymi, uniwersytetami i szkołami wyższymi, towarzystwami naukowymi oraz organizacjami pozarządowymi tak, aby jak najlepiej realizować politykę naukową oraz innowacyjną Polski ? mówi prof. Henryk Skarżyński.

Prof. Henryk Skarżyński jest światowej sławy otochirurgiem i wybitnym specjalistą otorynolaryngologii, otolaryngologii dziecięcej, audiologii i foniatrii. Miedzy innymi jako pierwszy w Polsce, przed 30 laty wykonał operacje wszczepienia implantów ślimakowych w leczeniu głuchoty u dzieci i dorosłych, jako pierwszy w świecie przed 25 laty uruchomił program zachowania tzw resztek słuchu i budowy ucha wewnętrznego, a 20 lat temu przeprowadził pierwsze w świecie operacje częściowej głuchoty rozszerzając wskazania i dając szanse nie dziesiątkom tysięcy, a dziesiątkom milionów potencjalnych pacjentów na całym świecie.

Dotychczas wprowadził ponad 150 nowych rozwiązań klinicznych do codziennej praktyki lekarskiej, co przyczyniło się do rozwoju dziedziny implantów słuchowych, otochirurgii i audiologii w Polsce i na świecie, w tym upowszechniło ?Polską Szkołę Otologii? w nauce i medycynie światowej. Profesor prowadzi rozległą działalność edukacyjną dla studentów i lekarzy z całego świata. Przeprowadził ponad 1300 operacji pokazowych dla ponad 8000 tysięcy profesorów, ordynatorów i innych specjalistów w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach pod Warszawą oraz w kilkudziesięciu krajach na 4 kontynentach.  Otrzymał liczne tytuły naukowe, w tym m.in. jest profesorem honorowym Uniwersytetu w Provo, USA, w Kiszyniowie, Mołdawia, Biszkeku, Kirgistan, doktorem honoris causa Akademii Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz od maja br. także Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Profesor został odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim OOP przez Prezydenta RP, wysokimi odznaczeniami państwowymi przez Króla Belgii, Prezydenta Gruzji i Ukrainy orz JŚ Papieża Franciszka, Prezydium PAN, Prymasa Polski, Orderem Uśmiechu, Orderem ECCE HOMO, i ponad 350 innymi odznaczeniami i wyróżnieniami międzynarodowymi i krajowymi.

Jest autorem i współautorem 4486 publikacji, 60 monografii oraz 3912 doniesień kongresowych i zjazdowych, głównie zagranicznych. Był Głównym organizatorem resortowego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu i od 1996 roku jego dyrektorem oraz organizatorem budowy i funkcjonowania Światowego Centrum Słuchu, w którym od prawie 20 lat wykonywanych jest najwięcej w świecie operacji poprawiających słuch. Osobiście wykonał dotychczas prawie 220 tysięcy procedur chirurgicznych.

Obowiązki Przewodniczącego Rady Głównej przejmie w dniu 27 czerwca po pełnym ukonstytuowaniu i powołaniu Prezydium Rady.

Świat Lekarza
Świat Lekarza
Świat Lekarza to opiniotwórcze pismo, portal i platforma medialna, skierowana do lekarzy, poruszająca tematykę systemu ochrony zdrowia oraz poszczególnych dziedzin medycyny, m.in. kardiologii, onkologii, pulmonologii, urologii, diabetologii, okulistyki, chorób rzadkich.

Więcej od autora

Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D