prof. Maciej Krzakowski
fot. TOMASZ ADAMASZEK

Decyzje lecznicze muszą być podejmowane w ramach konsyliów

Prof. Maciej Krzakowski | KRAJOWY KONSULTANT W DZIEDZINIE ONKOLOGII KLINICZNEJ, KIEROWNIK KLINIKI NOWOTWORÓW PŁUCA I KLATKI PIERSIOWEJ CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUTU IM. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE W WARSZAWIE

Wyniki uzyskiwane w ośrodkach kompetencji w zakresie wielu nowotworów są znacznie lepsze niż osiągane w sytuacji prowadzenia postępowania „etapowego” (realizowanie poszczególnych procedur kolejno w różnych ośrodkach). Mam nadzieję, że ośrodki kompetencji powstaną wkrótce. Osiągnięte zostało porozumienie między poszczególnymi specjalnościami zaangażowanymi w opiekę nad chorymi na nowotwory płuca. Finalizowane są decyzje w Ministerstwie Zdrowia, które wykazuje pełne zrozumienie wobec potrzeby stworzenia ośrodków kompetencji.

Ośrodki kompetencji w zakresie nowotworów płuca powinny zapewniać kompleksowe postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne. W ramach jednego ośrodka lub konsorcjum dwóch uzupełniających się podmiotów należy zapewnić możliwość wszystkich metod diagnostycznych (w tym – diagnostyka obrazowa oraz patomorfologiczna i genetyczno-molekularna, diagnostyka z wykorzystaniem procedur inwazyjnych) oraz leczenia: chirurgicznego, radioterapii i leczenia systemowego. Ośrodek kompetencji musi zapewniać możliwość opieki ambulatoryjnej i szpitalnej, rehabilitację i opiekę psychologiczną oraz opiekę paliatywną. Bardzo ważne jest prowadzenie edukacji zdrowotnej i profilaktyki.

Koordynatorami powinny być osoby posiadające odpowiednie doświadczenie w zakresie diagnostyki i leczenia – nie muszą to być wyłącznie torakochirurdzy, pneumonolodzy lub onkolodzy. Rozważyłbym raczej koordynowanie pacjentów przez specjalistów chorób płuc w okresie diagnostyki oraz – następnie – przez onkologów podczas leczenia.

Ośrodek kompetencji w zakresie nowotworów płuca powinien zapewniać stałą współpracę specjalistów radiologii, patomorfologii, pneumonologii, torakochirurgii, onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej, rehabilitacji i psychologii oraz medycyny paliatywnej. Decyzje diagnostyczno-terapeutyczne powinny być podejmowane w ramach wielospecjalistycznych konsyliów z udziałem tych specjalistów.

Katarzyna Pinkosz

Podobne wiadomości

Nie ma możliwości dodania komentarza