Więcej

  Tag: Świat Lekarza 9 (77) 2019

  OBS to cichy zabójca

  Rozmowa z dr. n. med. Maciejem Tażbirkiem z Katedry i Kliniki Pneumonologii, Wydział Lekarski, Śląski Uniwersytet Medyczny...

  Jak leczymy nadciśnienie płucne

  Rozmowa z prof. dr. hab. Adamem Torbickim, specjalistą w zakresie kardiologii, angiologii i chorób wewnętrznych, kierownikiem Kliniki...

  Rola pulmonologa w diagnostyce i leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem terapii molekularnych

  Rozmowa z dr hab. n. med. Barbarą Kuźniar-Kamińską z Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pul...

  POChP to śmiertelna i wciąż mało znana nawet lekarzom choroba

  Rozmowa z prof. dr. hab. n. med. Adamem Antczakiem,Kierownikiem Kliniki Pulmonologii Ogólnej i OnkologiiUniwersytetu Medycznego w Łodzi. Mam...

  Długoterminowa terapia chorych na POChP

  Rozmowa z prof. Pawłem Śliwińskim, Kierownikiem II Kliniki Chorób Płuc w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc, Prezesem...

  Europejskie spotkanie pacjentów z idiopatycznym włóknieniem płuc (IPF) w 2020 roku w Polsce

  To wyróżnienie dla Polski Dr n. med. Piotr Radwan-RÖhrenschef | PULMONOLOG, I KLINIKACHORÓB PŁUC INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB...

  Nowoczesne leczenie IPF

  Rozmowa z dr. hab. med. Wojciechem Piotrowskim z Kliniki Pneumonologii i Alergologii UM w Łodzi. Czym charakteryzuje się...

  Leki zmieniły sytuację chorych na mukowiscydozę

  Rozmowa z dr n. med. Krystyną Popławską, konsultantemChorób Płuc Wieku Dziecięcego i Mukowiscydozy Dzieci i Dorosłychna Wydziale...