Partner
Partner
Więcej

  Fokus na zdrowie Polaków

  Zapytaliśmy przedstawicieli organizacji zawodowych związanych z ochroną zdrowia, czego oczekują od decydentów w kadencji 2023-2027 w zakresie  opieki zdrowotnej w Polsce, na jakie kwestie należy zwrócić uwagę.

  MONIKA PINTALŚLIMAK, PREZES KRAJOWEJ RADY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH:

  Jednym z najważniejszych i możliwych do wdrożenia świadczeń medycznych jest porada diagnostyczna, która stanowiłaby olbrzymie wsparcie dla lekarza, pacjenta i całego systemu opieki zdrowotnej.

  Diagnosta laboratoryjny w przypadku niepokojących wyników mógłby dodatkowo zlecać badania laboratoryjne bez konieczności czekania na zlecenie lekarskie. Diagnosta mógłby również udzielać porady pacjentowi, który ma wykonywane badania w trybie ambulatoryjnym. Mógłby też być partnerem w zespołach multidysyplinarnych w szpitalu.

  ELŻBIETA PIOTROWSKA–RUTKOWSKA,  PREZES NACZELNEJ IZBY APTEKARSKIEJ:

  Moim zdaniem najważniejsze są trzy kwestie:

  Rozszerzenie katalogu szczepień w aptekach. Naturalnym rozwojem serwisu szczepień w aptekach jest poszerzanie ich katalogu. Możliwości jest wiele np. szczepienia przeciw pneumokokom, RSV, szczepienia przypominające dla dorosłych: błonica, tężec, krztusiec, poliomyelits, HPV, meningokoki, WZW A, a także szczepienia dla podróżujących.

  Opracowanie polityki lekowej: Konkretne i jasne dla wszystkich stron systemu ochrony zdrowia w Polsce wytyczne dotyczące zabezpieczenia oraz przewidywanie braków dostępności do leków. Powinny zostać wdrożone instrumenty, dzięki którym w przyszłości nie będzie dochodziło do zaburzeń w dostawach leków do aptek.

  Opieka farmaceutyczna: Pełne wdrożenie, ze szczegółowo opisanymi modelami współpracy na linii farmaceuta – pacjent – lekarz dotyczącymi optymalizacji farmakoterapii pacjentów.

  IRENA REJ, PREZES IZBY GOSPODARCZEJ FARMACJA POLSKA:

  Należy poprawić i ustrukturyzować dialog z interesariuszami ze strony publicznej w aspekcie oceny dotychczasowych doświadczeń. Dialog publiczny w istotny sposób wpływa na jakość działań legislacyjnych, a tym samym jest ważny dla bezpieczeństwa lekowego np. przy negocjacjach cenowych.

  Potrzebna jest poprawa dostępności do AOS i leczenia szpitalnego, szczególnie w aspekcie upodmiotowienia chorego.

  Potrzebne są rozwiązania systemowe, które muszą być zaplanowane na dłuższy okres i z determinacją zrealizowane. Najistotniejsza jest weryfikacja koszyka świadczeń gwarantowanych pod kątem wymogów stawianych szpitalom oraz szybki proces taryfikacji świadczeń, z uwzględnieniem zautomatyzowanej komponenty waloryzacji, jeśli chodzi o koszty wynagradzania oraz używanych leków i wyrobów medycznych.

  MARIOLA ŁODZIŃSKA, PREZES NACZELNEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH:

  Nowa kadencja Sejmu i Senatu, jeśli chodzi o zdrowie, powinna skoncentrować się na:

  1. zwiększeniu dostępności do świadczeń poprzez utrzymanie odrębnego kontraktowania przez podmioty pielęgniarskie i położnicze, z możliwością orzekania o czasowej niezdolności do pracy,
  2. wdrożeniu i przestrzeganiu minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych,
  3. nowelizacji ustawy o płacy minimalnej,
  4. ustaleniu chorób zawodowych pielęgniarek i położnych oraz wprowadzenie urlopu na poratowanie zdrowia.

  SZYMON CHROSTOWSKI, PREZES ZARZĄDU FUNDACJI WYGRAJMY ZDROWIE:

  W ciągu dwóch dekad mojej działalności w służbie zdrowia największymi problemami zawsze były refundacja i niedobory leków, najczęściej nazywane innowacyjnymi, choć z perspektywy Europy i świata takimi „już” nie były. Cudzysłów w słowie „już” wskazuje, że mieliśmy duże problemy z refundacjami i kilkuletnie opóźnienia w ocenach klinicznych wartości technologii medycznych. Ministrowie mający w ostatnich latach decydować o tym obszarze bardzo dobrze poradzili sobie z wyzwaniami i oczekiwaniami pacjentów, często wręcz niemożliwymi, jak refundacja bardzo drogich terapii.

  Niewątpliwie wyzwaniem dla przyszłych decydentów polityki zdrowotnej jest problem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Onkologia, kardiologia, diabetologia, choroby metaboliczne są i nadal będą wyzwaniem dla przyszłych decydentów. Rozwiązaniem może być zmiana diety, wprowadzenie ruchu do codziennego planu, nie tylko rzucenie picia alkoholu i palenia. Żadna liczba lekarzy i żadna liczba leków zrefundowanych nie zmieni efektów naszych codziennych decyzji, bo to jest medycyna naprawcza. Dzieci z otyłością, które widać na ulicach, zwiastują, że mamy w Polsce coraz więcej przyszłych pacjentów.

  Wprowadzenie Narodowej Strategii Onkologicznej, strategii kardiologicznej jako pilotażu, opieki koordynowanej w diabetologii, Centrów Zdrowia Psychicznego, ośrodków wsparcia seniorów, wizji w temacie chorób rzadkich, nawiązanie współpracy z Podstawową Opieką Zdrowotną: próba chwytania wszystkich nitek, tak bardzo powiązanych ze sobą obszarów zdrowia, jest czymś, co powinno być kontynuowane w następnych latach. Życzę przyszłym decydentom determinacji w tych działaniach.

  Więcej od autora

  Podobne artykuły

  ŚWIAT LEKARZA 3Dspot_img

  Najnowsze artykuły

  Prof. Wyleżoł: Chirurgia bariatryczna to druga linia leczenia choroby otyłościowej

  Trzeba diagnozować chorobę otyłościową i ją leczyć. Jeśli leczenie farmakologiczne nie jest skuteczne, konieczne jest leczenie bariatryczne. To leczenie ratujące życie - mówi prof....

  Rusza druga edycja konkursu o Grant Onkologiczny Servier – CARE

  Polskie Towarzystwo Onkologiczne ogłosiło konkurs o grant naukowo-badawczy,  realizowany we współpracy z firmą Servier Polska pod auspicjami Warsaw Health Innovation Hub. Grant Onkologiczny Servier...

  Dr n. med. Piotr Dąbrowiecki: Astma ciężka – leczenie, które pozwala żyć

  Pacjent z astmą ciężką żyje pod dyktando choroby, co chwila zaskakuje go duszność, musi mieć pod ręką inhalator, często z powodu astmy rezygnuje z...

  Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

  Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D