DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

KONGRES MEDYCYNY I ZDROWIA WSI

 

blank
blank
blank

Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych do udziału w KONGRESIE MEDYCYNY I ZDROWIA WSI, który odbędzie się 24-26 maja br. w Lublinie.

W tym roku obchodzimy 60-lecie Instytutu Medycyny Wsi (IMW) oraz 110-lecie Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego (powołane w 1905 roku przez bardzo propatriotyczne i prospołeczne grono lekarzy pod pierwotną nazwą Związek Lekarzy Polskich). Kongres jest tegoroczną edycją organizowanych corocznie przez Towarzystwo od 45 lat ?Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego?.

Towarzystwo od 1994 roku mieści się w Lublinie. Instytut i Towarzystwo łączy również wspólny charakter działalności społecznej i naukowej. Ponadto w przeszłości i obecnie wielu pracowników naukowych IMW aktywnie działa w Towarzystwie. Byli wielcy dyrektorzy Instytutu: śp. prof. Maciej Latalski i śp. Leszek Wdowiak przez kilkadziesiąt lat byli w ścisłym kierownictwie Towarzystwa.

Nasz patron prof. Witold Chodźko to również były pierwszy zastępca prezesa Towarzystwa oraz autor memoriału Towarzystwa z 1918 roku do ówczesnych władz rodzącej się Rzeczypospolitej z wnioskiem o utworzenie w polskim rządzie nowego Ministerstwa Zdrowia Publicznego. W konsekwencji prof. Chodźko został pierwszym ? już w wolnej Polsce ? Ministrem Zdrowia. Dlatego w tym roku idea wspólnej organizacji Kongresu Medycyny i Zdrowia Wsi, jako naukowej formy uczczenia naszych jubileuszowych chwil, jest naturalna. W tych trudnych czasach, wspólne działanie jest zawsze czymś budującym przyszłość.

Prof. Iwona Bojar
Dyrektor Instytutu Medycyny Wsi Prezydent Kongresu

[seperator style=”style1″]Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie[/seperator]

Został on powołany jako autonomiczny instytut naukowy uchwałą Rady Ministrów 15.01.1955 r., pod nazwą Instytut Medycyny Pracy i Higieny Wsi (wcześniej działał jako wewnętrzna jednostka ówczesnej Akademii Medycznej w Lublinie). W historyczny i statutowy sposób zajmuje się on problemami zdrowia mieszkańców obszarów wiejskich (m.in. polityką zdrowotną w wymiarach wiejskiej specyfiki organizacji systemu opieki zdrowotnej; zdrowiem publicznym i promocją zdrowia na obszarach wiejskich, a szczególnie zagadnieniami zdrowia środowiskowego).

Instytut w klasyfikacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego posiada kategorię ?A?, posiada więc uprawnienia do nadawania stopni naukowych w dziedzinie nauk o zdrowiu. Wydaje regularnie trzy recenzowane pisma naukowe ? w tym znajdujące się na liście filadelfijskiej (Annals of Agricultural and Environmental Medicine) oraz dwa na liście MNiSW (Journal of Pre-Clinical and Clinical Research i Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu).

Instytut posiada wyróżniający dorobek w zakresie nowoczesnej i innowacyjnej rehabilitacji medycznej oraz diabetologii, a zwłaszcza w leczeniu stopy cukrzycowej.

Wypracował znaczące efekty w badaniach nanotechnologicznych, epigenetycznych, translacyjnych oraz izobolograficznych w wymiarze użytkowym i naukowym.

Instytut będąc znaczącym ośrodkiem kształcenia podyplomowego m.in. prowadzi ok. 100 rezydentur lekarskich w zakresie chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej i zdrowia publicznego.

Wielu profesorów Instytutu to osoby o uznanym autorytecie naukowym w skali międzynarodowej i krajowej, a historia naukowo-badawczej i leczniczej działalności Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki to prawdziwe złote głoski w historii powojennej polskiej nauki i medycyny.
www.imw.lublin.pl

blank
Świat Lekarza
Świat Lekarza
Świat Lekarza to opiniotwórcze pismo, portal i platforma medialna, skierowana do lekarzy, poruszająca tematykę systemu ochrony zdrowia oraz poszczególnych dziedzin medycyny, m.in. kardiologii, onkologii, pulmonologii, urologii, diabetologii, okulistyki, chorób rzadkich.

Więcej od autora

Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D