DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Tag: ASPIRE

Terapia szpiczaka to nieustanne układanie puzzli

Rozmowa z dr. n. med. Dominikiem Dytfeldem, prezesem Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego. Szpiczak mnogi czy plazmocytowy, dlaczego funkcjonują dwie nazwy? Oba...