Więcej

    Tag: diagnostyka patomorfologiczna

    Prof. Renata Langfort: Patomorfolog stawia kropkę nad i

    Badanie histopatologiczne oraz cytologiczne są podstawowe i kluczowe w ustaleniu rozpoznania choroby nowotworowej. Znakomite badania obrazowe, m.in....

    Zmiany mają służyć zachęcaniu lekarzy do podejmowania szkolenia

    Katarzyna Pinkosz: Czy problematyka diagnostyki patomorfologicznej jest ujęta w kształceniu podyplomowym lekarzy? Wiceminister Zdrowia: Józefa Szczurek-Żelazko: Tematyka dotycząca nauki...