Partner
Partner
Więcej

  Tag: dna moczanowa

  Im wcześniej zaczniemy leczyć hiperurykemię, tym mniejsze ryzyko powikłań

  ROZMOWA Z PROF. DR HAB. N. MED. KRYSTYNĄ WIDECKĄ, KIEROWNIKIEM KLINIKI HIPERTENSJOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCHPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO...

  Dnę moczanową trzeba leczyć jak najwcześniej

  Rozmowa z prof. dr hab. n. med. Marią Majdan, kierownikiem Kliniki Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Uniwersytetu Medycznego...

  Dna moczanowa – nowoczesne leczenie

  Nie wiadomo, ilu jest w Polsce chorych na dnę moczanową, jak wielu z nich ma powikłania nerkowe....