DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Tag: iwabradyna

Ranolazyna ? tuzin badań ? nowy lek antyarytmiczny?

Mówiąc o tuzinie badań nad ranolazyną, o sześciu mogę powiedzieć właściwie to samo. RANO80, MARISA, CARISA, TERISA, ROLE, ERICA...

Algorytm leczenia niewydolności serca

Rozmowa z prof. dr. hab. n. med. Waldemarem Banasiakiem, kierownikiem Ośrodka Chorób Serca Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. W Polsce...