Partner
Partner
Więcej

    Tag: polityka lekowa

    Podstawa to inny wybór terapii

    ROZMOWA Z prof. Marcinem Czechem, WICEMINISTREM ZDROWIA W LATACH 2017-19, TWÓRCĄ POLITYKI LEKOWEJ PAŃSTWA. Leki w chorobach rzadkich...

    Nie mam dylematów, co trzeba refundować

    Z WICEMINISTREM ZDROWIA MACIEJEM MIŁKOWSKIM ROZMAWIAJĄKATARZYNA PINKOSZ I PAWEŁ KRUŚ Jakie priorytety ma Pan na najbliższą przyszłość ...