DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Tag: polityka lekowa

Podstawa to inny wybór terapii

ROZMOWA Z prof. Marcinem Czechem, WICEMINISTREM ZDROWIA W LATACH 2017-19, TWÓRCĄ POLITYKI LEKOWEJ PAŃSTWA. Leki w chorobach rzadkich...

Nie mam dylematów, co trzeba refundować

Z WICEMINISTREM ZDROWIA MACIEJEM MIŁKOWSKIM ROZMAWIAJĄKATARZYNA PINKOSZ I PAWEŁ KRUŚ Jakie priorytety ma Pan na najbliższą przyszłość ...