DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Tag: Prof. Agnieszka Tycińska

Prof. Agnieszka Tycińska: Współczesna optymalna farmakoterapia pacjentów po rewaskularyzacji

W Polsce, w kilkudziesięciu ośrodkach, wykonuje się średnio ponad 200 tysięcy koronarografii rocznie, przy czym w ponad...