Partner
Partner
Więcej

    Tag: technologia CART

    Wiceminister Maciej Miłkowski: Jakie leki z hematoonkologii bliskie refundacji?

    Negocjacje toczą się m.in. w przewlekłej białaczce limfoblastycznej, ostrej białaczce limfoblastycznej czy szpiczaku. Pracujemy też nad technologiami...