DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Tag: technologia CART

Wiceminister Maciej Miłkowski: Jakie leki z hematoonkologii bliskie refundacji?

Negocjacje toczą się m.in. w przewlekłej białaczce limfoblastycznej, ostrej białaczce limfoblastycznej czy szpiczaku. Pracujemy też nad technologiami...