Partner
Partner
Więcej

    Tag: ustawa o zawodzie lekarza

    Na te zmiany czekali lekarze

    Celem nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza jest uproszczenie systemu kształcenia polskich lekarzy, zwiększenie prestiżu zawodowego, poprawa wynagrodzeń....