DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Zdrowie kobiet: jest wiele do zrobienia. Rusza II edycja konkursu ?Grant na zdrowie?.

 

Najnowsze informacje o XXI Gali Nagród Złoty OTIS
blank

Gedeon Richter oraz Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej ogłaszają II edycję programu, którego celem jest poprawa zdrowia kobiet. Dwie wyróżnione organizacje pacjentów otrzymają grant w wysokości 20 000 zł na realizację zwycięskich projektów. Zgłoszenia można nadsyłać do 15.12.2021 r.

I edycję konkursu ?Grant na zdrowie ? Gedeon Richter i Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w służbie pacjentom? ogłoszono w październiku 2020 r. Nadesłane zostały 44 projekty, w których organizacje przedstawiały swoje inicjatywy na spełnienie najpilniejszych potrzeb związanych
z obszarem zdrowia kobiet.

?Z wielką przyjemnością przystępujemy do kolejnej edycji programu ?Grant na zdrowie?, ponieważ inicjatywa ta całkowicie wpisuje się w fundamentalne działanie Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej jakim jest wsparcie i rozwój organizacji pacjentów w Polsce.? – wyjaśnia Igor Grzesiak, Wiceprezes Zarządu Fundacji Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej ? ?Zeszłoroczna edycja konkursu pokazała nam wszystkim, jak wiele potrzeb pozostaje jeszcze do zrealizowania w obszarze związanym ze zdrowiem kobiet. Organizacje pacjentów bardzo dobrze znają te potrzeby, dzięki czemu w prezentowanych projektach zawsze kierują się dobrem pacjenta i starają się odpowiadać
na oczekiwania swoich odbiorców. Udzielone granty umożliwią realizację tych inicjatyw.?
? dodaje.

?Dla Gedeon Richter zdrowie kobiet jest wartością szczególną. Zdajemy sobie sprawę, że troska o nie to dużo więcej niż dostarczanie wartościowych terapii. Pacjentki oczekują nie tylko poprawy zdrowia i samopoczucia, ale także potrzebują wsparcia w zmaganiach z chorobą i pomocy w codziennym życiu. Społeczeństwo natomiast wymaga udostępnienia informacji i podniesienia świadomości
na tematy związane ze zdrowiem kobiet.
? ? mówi Aneta Grzegorzewska, Dyrektor Pionu Korporacyjnego i Relacji Zewnętrznych Gedeon Richter Polska. ? ?Dzięki konkursowi ?Grant
na zdrowie? możemy być bliżej pacjentek i wpierać je w ich najpilniejszych potrzebach.?
? wyjaśnia.

Pomoc w macierzyństwie

Jednym z największych wyzwań systemu ochrony zdrowia w Polsce jest poprawa bezpieczeństwa pacjentów na co może wpłynąć m.in. rozwinięcie systemu informacji i poszerzanie zasobu wiedzy pacjentów o zdrowiu i leczeniu.i Pacjenci sami także przyznają, że często nie posiadają wystarczającej wiedzy o chorobie lub kompetencji w procesie leczenia.ii

?Niewystarczająca wiedza pacjentów dotycząca ich choroby to zjawisko powszechne. W naszej działalności bardzo często spotykamy się z niepokojącym dylematem kobiet posiadających schorzenia lub wadę wzroku dotyczącym decyzji o macierzyństwie. Obawiają się one, że ciąża może wpłynąć
na znaczne pogorszenie wady lub nawet całkowitą utratę wzroku. Kobiety te mają też trudności
w dotarciu do fachowej wiedzy dotyczącej przebiegu ciąży i prawidłowych zachowań w czasie jej trwania. Stąd też powstał pomysł na stworzenie poradnika dla kobiet z wadami wzroku wyjaśniającego pojawiające się wątpliwości i obawy związane z ciążą.?
? tłumaczy Elżbieta Oleksiak, Kierownik Centrum Rehabilitacji w Instytucie Tyflologicznym Polskiego Związku Niewidomych, laureata nagrody głównej w I edycji Konkursu ?Grant na zdrowie?.

Wsparcie dla mam dzieci z niepełnosprawnością

Jakość przestrzegania zaleceń terapeutycznych zależy od wielu czynników. Ze strony pacjenta mogą to być czynniki związane z funkcjonowaniem poznawczym, satysfakcją z życia czy poczuciem kontroli.ii W przypadku osób z niepełnosprawnościami, starszych czy dzieci, ogromną rolę w leczeniu spełnia opiekunosoby chorej.

?Opieka nad chorym dzieckiem z niepełnosprawnością to ogromne wyzwanie i obciążenie
dla rodziców. Zbudowanie równowagi pomiędzy opieką nad dzieckiem a własnymi potrzebami jest
w tym wypadku szalenie istotne. Odpowiedzialność za zapewnienie prawidłowej terapii i ciągłości rehabilitacji chorego dziecka leży po stronie opiekunów; z reguły to matka przejmuje większość obowiązków w tym zakresie.?
? wyjaśnia Katarzyna Parafianowicz z Fundacji Serce Dziecka, drugiego laureata nagrody głównej w I edycji Konkursu ?Grant na zdrowie?. – ?Widząc jak ważna jest rola matki w opiece nad dzieckiem z wrodzoną wadą serca (WWS) przygotowaliśmy projekt cyklu warsztatów mających nie tylko dostarczyć im niezbędną wiedzę, ale też uświadomić potrzebę zadbania o własną kondycję, zdrowie fizyczne i psychiczne. Nagroda w Konkursie Grant na zdrowie pozwoli nam zrealizować plan poprawy jakości życia rodzin wychowujących dzieci
z niepełnosprawnością.?
? dodaje.

O konkursie

?Grant na zdrowie ? Gedeon Richter i Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w służbie pacjentom? to konkurs,
do którego mogą przystąpić polskie organizacje pozarządowe, których celem jest poprawa jakości życia pacjentów i ich opiekunów. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie dwie koncepcje możliwe do wdrożenia w 2022 roku. Zgłoszony projekt powinien odpowiadać na najpilniejsze potrzeby zdrowotne kobiet, przyczyniać się do budowania świadomości pacjentek nt. profilaktyki, standardów w leczeniu, bądź poprawiać jakość życia w chorobie. Do konkursu mogą zgłosić się również organizacje, które nie mają doświadczenia w realizacji tego typu projektów.

Projekty zostaną oceniane przez Kapitułę Konkursu na podstawie kryteriów takich jak zgodność z zadaniem konkursowym, budżet ? przygotowany w oparciu o realne wyceny czy pomysły na rozwój koncepcji w przyszłości.

Nagrodą główną, którą otrzymają dwie wyróżnione organizacje jest grant w wysokości 20 000 zł przeznaczony na realizację zwycięskich projektów.Zgłoszenia można nadsyłać do 15 grudnia 2021 r. Ogłoszenie wyników oraz uroczystość rozdania nagród odbędą się w Światowy Dzień Chorego, 11 lutego 2022 r.

Szczegółowe informacje o programie można znaleźć na stronie: www.gedeonrichter.pl/grant-na-zdrowie/

blank

Więcej od autora

Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D