DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

15 rocznica otwarcia Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy

 

blank
blank
blank

22 maja mija 15 rocznica otwarcia Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy. Po siedmiu latach gromadzenia ? głównie własnych, wypracowanych środków przez zespół kierowany przez prof. Henryka Skarżyńskiego ? zostało wybudowane i oddane do użytku Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach. W maju 2003 roku było gotowe do przyjęcia pierwszych pacjentów, a kilkudziesięciu osobowy zespół Centrum z dumą powtarzał: ?nareszcie na swoim?. Uroczyste otwarcie placówki miało miejsce podczas VII Międzynarodowej Konferencji Implantów Ślimakowych i Medycyny Audiologicznej. Do Kajetan przybyło kilkuset gości ze świata nauki, polityki, Kościoła i mediów.

Nieżyjący już red. Krzysztof Zbytniewski tak opisywał na łamach Super Expressu to wydarzenie: ?(?) Służba zdrowia ledwie zipie, a prof. Henryk Skarżyński otwiera dziś pod Warszawą Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy ? klinikę XXII wieku. Nie dla bogaczy, ale dla nas ? zwykłych pacjentów. (?) Ten szczupły 49-latek śpi 5,5 godziny dziennie, obiad z rodziną – tylko raz w tygodniu. Ale wykonuje po kilkanaście operacji dziennie i przywraca ludziom słuch. W tym samym czasie prof. Skarżyński ?wytrzasnął? ponad 43 miliony złotych na Centrum. Większości zarobił sam, ze swoim młodym zespołem. Jak? Pracują dwa razy więcej niż w innych szpitalach. A my pacjenci mamy teraz ?kosmiczną? klinikę i dowód na to, że Polak potrafi.?

Szczególna misja Międzynarodowego Centrum od początku była związana z naszymi szansami i aspiracjami w zjednoczonej Europie. Program kliniczny Międzynarodowego Centrum obejmował szeroką współpracę z praktycznie wszystkimi krajami europejskimi, dotyczącą optymalizacji kosztów i efektów terapii w odniesieniu do takich problemów, jak: głuchota i głęboki niedosłuch, zaburzenia mowy u osób jąkających się, zaburzenia głosu, szumy uszne, zawroty głowy i zaburzenia równowagi, możliwości chirurgii rekonstrukcyjnej w leczeniu wad wrodzonych i nabytych ucha.
? W tę okrągłą rocznicę z dumą możemy powiedzieć, że nie zmarnowaliśmy szansy. Już w pierwszym roku funkcjonowania Międzynarodowego Centrum miały miejsce wyjątkowe wydarzenia: przeprowadziłem pierwszą w świecie operację wszczepienia implantu ślimakowego u dziecka z częściową głuchotą oraz pierwszy w Polsce implant do ucha środkowego, został opracowany program telemedyczny ?Domowa Klinika Rehabilitacji?, rozpoczęliśmy cykl Krajowych Konferencji dla Osób z Szumami Usznymi i Nadwrażliwością Słuchową ? wspomina prof. Henryk Skarżyński ? Każdy następny rok przynosił nowe wyzwania, wielkie międzynarodowe wydarzenia naukowe, ciekawe projekty badawcze. Nasze osiągnięcia naukowo-badawcze, wdrożeniowe, dydaktyczne i organizacyjne były wielokrotnie nagradzane

przez polskie i międzynarodowe środowiska medyczne, gospodarcze, naukowe, a nawet media. Postanowiłem to wykorzystać, bo zawsze należy mierzyć wyżej. Tak powstało Światowe Centrum Słuchu, które od początku widziałem w wielu wymiarach. Chciałem, aby powstanie tej placówki gwarantowało ? poprzez aktywność naukową ? budowanie nowego wizerunku, pozycji nauki i medycyny polskiej na świecie, a także pokazało nowe kierunki działania ? mówi prof. Skarżyński.

Otwarcie poprzedziło spotkanie przedstawicielami mediów, podczas którego została przedstawiona misja Międzynarodowego Centrum, zaprezentowany program naukowy, kliniczny i dydaktyczny, a zainteresowani dziennikarze zwiedzieli ten supernowoczesny obiekt.

Uroczyste otwarcie swoją obecnością zaszczycili m.in.: prof. Wiesław Chrzanowski – były Marszałek Sejmu RP, prof. Andrzej Stelmachowski – były Marszałek Senatu RP, Ks. Bp Alojzy Orszulik, prof. Barbara Błońska-Fajfrowska – Przewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia, dr Maciej Tokarczyk – przedstawiciel Premiera, Wiceminister Zdrowia, Sergiusz Najar – Podsekretarz w Ministerstwie Infrastruktury, Sylweriusz Królak – Podsekretarz w Ministerstwie Sprawiedliwości, Marek Kossowski – Wiceminister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Barbara Misterska-Dragan – Wiceminister Skarbu Państwa, dr Krzysztof Szamałek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska, dr Leszek Juchniewicz – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Leszek Mizieliński – Wojewoda Mazowiecki, Roman Sroczyński – Prezes Zarządu PFRON-u, J.E. Patrick Lawless – Ambasador Australii Polsce, Ambasador Włodzimierz Konarski – współprzewodniczący Fundacji Współpracy Polsko ? Niemieckiej, dr Zdzisław Góralczyk – Ambasador RP w Chinach, prof. Ryszard Zimak – Rektor Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, prof. Ryszard Tadeusiewicz – Rektor AGH w Krakowie, prof. Leszek Pączek – Prorektor Akademii Medycznej w Warszawie, prof. Grzegorz Opolski, prof. Andrzej Strzelecki, prof. Stefan Kruś, prof. Walerian Staszkiewicz i wielu innych. Wśród gości zagranicznych ? światowa czołówka otologów i audiologów ze wszystkich kontynentów, przedstawiciele światowych i europejskich towarzystw naukowych, najważniejszych ośrodków z Europy, Ameryki, Azji i Australii.

O fenomenie Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy pisała także red. Irena Fober z Przeglądu Technicznego: ?Mamy placówkę medyczną, której może nam pozazdrościć cała Europa. Otwarte kilka tygodni temu w Kajetanach pod Warszawą centrum dla osób z zaburzeniami mowy i słuchu, jest jednym z największych i najnowocześniejszych ośrodków na świecie. Jeśli potrafimy tak daleko wsłuchać się w przyszłość, to możemy powiedzieć, że jest ono na miarę XXII w. Centrum w ciągu jednego dnia może przyjąć ok. 500 pacjentów i wykonać kilkanaście operacji. Kiedy 11 lat temu, przeprowadziwszy pierwszą w Europie Środkowo-wschodniej operację przywrócenia słuchu osobie całkowicie głuchej, zespól prof. Henryka Skarżyńskiego znalazł się w elicie światowej otolaryngologii, jasne się stało, że trzeba teraz zrobić coś wielkiego, aby nie zmarnować tego osiągnięcia. (?) Centrum ma własne ujęcie wody, kotłownię gazowo-olejową i lokalną oczyszczalnię ścieków. Chociaż wszystko tu, z pokojami hotelowymi, łazienkami, stołówką w formie szwedzkiego stołu, lasem dookoła, kortami do tenisa i końmi do hipoterapii wygląda jak klinika dla bardzo bogatych, z opieki medycznej w Centrum może skorzystać każdy, jeśli tylko ma skierowanie od lekarza rodzinnego.?

Nieżyjący już Minister Maciej Tokarczyk odczytując na otwarciu list Premiera RP powiedział m.in. ?Gratulując profesorowi Henrykowi Skarżyńskiemu powstania Międzynarodowego Centrum jestem głęboko przekonany, że ambitny i wszechstronny program Centrum, będący kontynuacją wybitnych osiągnięć specjalistów Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, kierowanego przez Pana Profesora Henryka Skarżyńskiego, stanie się zamierzoną i oczekiwaną wizytówką polskiej medycyny w Europie i na świecie. (…)

Szczególnie ważnym momentem tej uroczystości było odsłonięcie tabliczek ?Przyjaciół po wsze czasy?, które pokazało, że Międzynarodowe Centrum ma wielu sprzymierzeńców, którzy na przestrzeni lat wspierali jego powstawanie zarówno swoim autorytetem, jak i organizacyjnie. Na tablicy upamiętniające ich wkład w realizację idei Centrum znalazło się wiele osobistości. Byli to m.in.: Hanna Suchocka ? Prezes Rady Ministrów RP, Józef Oleksy ? Prezes Rady Ministrów RP, Włodzimierz Cimoszewicz ? Prezes Rady Ministrów RP, Waldemar Pawlak ? Prezes Rady Ministrów RP, Prof. Jerzy Buzek ? Prezes Rady Ministrów RP, Jolanta Kwaśniewska ? Fundacja ?Porozumienie bez barier?, Fondation Danielle Mitterand, Włodzimierz Konarski ? Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, prof. Leszek Pączek ? Rektor Akademii Medycznej w Warszawie, prof. Ryszard Zimak ? Rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyk Chopina w Warszawie, prof. Andrzej Czyżewski ? Kierownik Katedry Inżynierii Dźwięku i Obrazu, Politechnika Gdańska, Zdzisław Stachura ? Dyrektor Instytutu Szkła i Ceramiki, Ryszard Konwerski ? Prezes Polskiego Klubu Biznesu, Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych ?Przyjaźń?, Fundacja Rozwoju Medycyny ?Człowiek-Człowiekowi?: prof. Stefan Kruś, prof. Henryk Skarżyński, prof. Janusz Cianciara, mgr Roman Chojnowski, prof. Jarosław Deszczyński, mgr Jolanta Herman, dr Maciej Jesionek, dr Waldemar Mysiak, dr Michał Niemczyk, prof. Grzegorz Opolski, prof. Janusz Piekarczyk, prof. Walerian Staszkiewicz, dr Stanisław Wójcikiewicz, Leszek Sikorski ? Minister Zdrowia, prof. Aleksander Łuczak ? Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych, Prof. Michał Kleiber ? Minister Nauki, dr Jan Krzysztof Frąckowiak ? Sekretarz Komitetu Badań Naukowych, prof. Wiesław Chrzanowski ? Marszałek Sejmu RP, prof. Andrzej Stelmachowski ? Marszałek Senatu RP, ks. Bp. Alojzy Orszulik ? Zastępca Sekretarza Episkopatu Polski, prof. Bronisław Geremek ? Minister Spraw Zagranicznych, Jacek Kuroń ? Minister Pracy i Polityki Socjalnej, dr Leszek Juchniewicz ? Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Grażyna Andrzejewska-Sroczyńska ? Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Joanna Staręga-Piasek ? Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Roman Sroczyński ? Prezes PFRON, Leszek Mizieliński ? Wojewoda Mazowiecki, Jerzy Koźmiński ? Podsekretarz Stanu Urzędu Rady Ministrów, Ambasador RP, Zdzisław Góralczyk ? Ambasador RP, prof. Longin Pastusiak ? Marszałek Senatu RP, prof. Ryszard Tadeusiewicz ? Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, prof. Krzysztof Szamałek ? Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, prof. Samuel Whitaker ? Pacific Neuroscience Institute (Los Angeles, CA, USA), prof. Rudolf Probst ? Universitatsklinik Basel, (Szwajcarai), MED.-EL GmbH ? Innsbruck (Austria), dr Ingeborg Hochmair, Prof. Erwin Hochmair ? Universität Innsbruck (Austria), Cochlear Ltd. ? Sydney (Australia), Basel (Szwajcaria), prof. Christoph von Ilberg ? Universitätsklinik Frankfurt (Niemcy), prog. Ernst Lehrnhardt ? Medizinische Hohschule (Hannover, Niemcy), prof. Jeane Marie Sterkers ? Hospitaux de Paris, (Francja), prof. Józef Zwisłocki ? Syracuse University (NY, USA), prof. Paul van den Broek ? University Hospital Nijimegen (Holandia), prof. Goran Bredberg ? Stockholm Soder Hospital (Szwecja), prof. George Tavartkiladze ? Research Center for Audiology and Hearing Rehabilitation Moscow, (Rosja), prof. Robert Behr ? University of Marburg Fulda (Niemcy), prof. Milan Profant ? Comenius University Bratislava (Słowacja), prof. James W. Hall? University of Florida (Gainesville, FL, USA), prof. Stefaan Peeters ? Univeristy of Antwerp, (Belgia), prof. John D. Durrant ? University of Pittsburgh (PA, USA); Artyści dzieciom: Grażyna Auguścik, Danuta Błażejczyk, Gawęda, Reni Jusis, Andrzej ?Piasek? Piaseczny, Ryszard Rynkowski, Tytus Wojnowicz, Julita i Paula Sokołowskie, Jacek Wójcicki.
Dziś Światowe Centrum Słuchu to wizytówka polskiej medycyny. Osiągnięcia zespołu od początku były dostrzegane i nagradzane przez przedstawicieli najwyższych władz w Polsce. Centrum było wielokrotnie odwiedzane przez przedstawicieli rządu, parlamentu oraz zagraniczne delegacje. Ośrodek zwiedzały także Pierwsze Damy Polski, Słowacji, Rosji, Azerbejdżanu, Ukrainy i Estonii. W Kajetanach gościli także Prezydenci Światowych i Europejskich Towarzystw Naukowych, Ambasadorowie wielu krajów świata.

W ciągu minionych 15 lat prof. Henryk Skarżyński uruchomił kilkadziesiąt pionierskich programów wszczepienia nowych implantów słuchowych przeprowadzając m.in: pierwsze w Polsce wszczepienie implantu słuchowego do ucha środkowego, pierwszą w świecie operację wszczepienia implantu ślimakowego u dziecka z częściową głuchotą, pierwsze w Polsce zastosowanie implantu i aparatu w jednym uchu (System Duet), pierwsze w świecie bilateralne wszczepienie implantów do pnia mózgu, pierwsze w Polsce zastosowanie systemu aparatu i implantu typu SRA, pierwsze w Polsce, jedno z pierwszych na świecie, wszczepienie najnowszych implantów ucha środkowego i wewnętrznego ? system CODACS, pierwszą w Polsce operację wszczepienia pionierskiego implantu słuchowego typu BONEBRIDGE, pierwsze w Europie Środkowo ? Wschodniej wszczepienie implantu słuchowego Baha? 4 Attract System2, pierwsze w Polsce wszczepienie implantu ucha środkowego Cochlear™ MET?, pierwsze w Polsce wszczepienie nowej generacji implantu ślimakowego typu SYNCHRONY, pozwalającego na wykonywanie badań MRI, a następnie na śledzenie zmian zachodzących w mózgu po podaniu bodźca akustycznego oraz elektrycznego, pierwsze w świecie wszczepienie implantu ucha środkowego typu Vibrant Soundbridge ze sprzęgaczem LP-Coupler, pierwszą w Europie Środkowo-Wschodniej operację wszczepienia implantu ślimakowego HiRes Ultra z nową prostą elektrodą HiFocus SlimJ, oraz pierwsze w Polsce i ?ównolegle z pięcioma innymi ośrodkami na świecie, wszczepienie implantów słuchowych typu Cochlear OSIA OSI100.

To w praktyce oznacza, że polscy pacjenci w Centrum mają dostęp do najnowszych technologii jako pierwsi lub jedni z pierwszych w świecie. Jest to bardzo wymierny dowód pozycji klinicznej i naukowej Centrum.

Obecnie pacjenci, lekarze, naukowcy, studenci mają do dyspozycji ponad 20 tys. m2 powierzchni, na której znajduje się m.in.: 6 sal operacyjnych, kilkadziesiąt gabinetów diagnostycznych, w których przyjmuje się dziennie kilkuset pacjentów, 2 studia multimedialne pierwszej w świecie Krajowej Sieci Teleaudiologii, 7 sal konferencyjnych, w których jednorazowo może się szkolić 800 osób, a także Centrum Edukacyjne.

W przychodniach Centrum otolaryngolodzy, audiolodzy, foniatrzy, logopedzi, surdopedagodzy, psycholodzy, inżynierowie kliniczni oraz technicy udzielają i przeprowadzają rocznie ponad 200 000 konsultacji i badań.

Dziennie w Centrum, od ponad 15 lat, przeprowadzanych jest około 60 ? 70 operacji poprawiających słuch ? najwięcej w świecie w zakresie otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii. Na szczególną uwagę zasługuje wszczepienie dotychczas ponad 6 500 implantów słuchowych, co sytuuje ośrodek w czołówce światowej. Z różnych form pomocy skorzystało dotychczas ponad 3,5 mln osób. Placówka ta, to także dobrze działające i zorganizowane przedsiębiorstwo, które daje pracę ponad 450 pracownikom.

blank
Świat Lekarza
Świat Lekarza
Świat Lekarza to opiniotwórcze pismo, portal i platforma medialna, skierowana do lekarzy, poruszająca tematykę systemu ochrony zdrowia oraz poszczególnych dziedzin medycyny, m.in. kardiologii, onkologii, pulmonologii, urologii, diabetologii, okulistyki, chorób rzadkich.

Więcej od autora

Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D