Więcej

    Artykuły autora

    prof. Andrzej Fal

    Choroby przewlekłe nieinfekcyjne – jak rozwiązać problem XXI wieku?

    Choroby przewlekłe nieinfekcyjne stanowią coraz bardziej istotny problem zdrowotny i ekonomiczny współczesnych społeczeństw. Ich rozwój jest związany ze stylem...