DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Artykuły autora

Henryk Skarżyński

Kreujemy postawy prozdrowotne Polaków

W połowie października w Senacie odbyła się konferencja ?Nowoczesne technologie medyczne i ich wpływ na profilaktykę oraz codzienną praktykę kliniczną...

Leczenie częściowej głuchoty ? polska szkoła w nauce światowej

Leczenie całkowitej głuchoty, wrodzonej lub nabytej przy pomocy implantu ślimakowego jest jedyną szansą wejścia lub powrotu pacjenta...

Leczenie częściowej głuchoty – nowa strategia

Uzyskiwane coraz lepsze rezultaty leczenia głębokiego niedosłuchu i głuchoty, w szczególności u coraz młodszych dzieci, zachęcały naukowców...