Partner
Partner
Więcej

    Artykuły autora

    Jadwiga Fudała

    Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA)

    Postępowanie z pacjentami pijącymi alkohol ryzykownie, szkodliwie i uzależnionymi od alkoholu w podstawowej opiece zdrowotnej

    Osoby nadmiernie pijące często nie zdają sobie sprawy z potencjalnych zagrożeń i ryzyka nadużywania alkoholu. Podczas wizyty w POZ nie szukają...