Partner
Partner
Więcej

    Artykuły autora

    Justyna Izdebska

    dr hab. n. med. Centrum Mikrochirurgii Oka LASER w Warszawie | Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego | Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie

    Współczesne możliwości chirurgicznej korekcji wad wzroku

    Od 1985 roku do chirurgicznej korekcji wad wzroku najczęściej wykorzystuje się laser ekscymerowy, a w ostatnich latach...