Partner
Partner
Więcej

    Artykuły autora

    Katarzyna Łukowska

    psycholog, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa

    Medyczne i psychologiczne skutki przemocy w rodzinie jako problem zdrowia publicznego

    Problematyka przemocy w rodzinie zyskuje w Polsce coraz więcej uwagi, zarówno w wymiarze prawnym, psychologicznym, jak i zdrowotnym. Niestety wciąż zbyt mało...