Partner
Partner
Więcej

    Artykuły autora

    Krysztof Brzózka

    dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA)

    FASD – Alkohol i ryzyko szkód zdrowotnych

    FASD - Skala tego problemu jest ogromna. Szacuje się, że w Polsce 2 proc. uczniów nauczania początkowego ma...