DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Artykuły autora

Marta Kita-Mosek

Lekarz | specjalista chorób oczu | Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie

Wysiękowe AMD ? który schemat leczenia wybrać?

Obecnie złotym standardem w leczeniu wysiękowej postaci AMD są iniekcje doszklistkowe inhibitorów anty-VEGF ? ranibizumabu...