Partner
Partner
Więcej

    Artykuły autora

    Marta Kita-Mosek

    Lekarz | specjalista chorób oczu | Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie

    Wysiękowe AMD ? który schemat leczenia wybrać?

    Obecnie złotym standardem w leczeniu wysiękowej postaci AMD są iniekcje doszklistkowe inhibitorów anty-VEGF ? ranibizumabu (Lucentis), afliberceptu (Eylea)...