Głosuj na zdrowie!

60 minut oczekiwania na SOR, specjalista w 21 dni, geriatra w każdym powiecie, zwiększenie finansowania ochrony Zdrowia do 7,2% PKB w 2024 roku – to niektóre z haseł, które już pojawiły się w kampanii wyborczej.
Pokazujemy, co powinno się w niej znaleźć.

Po raz pierwszy tak dużo mówi się o zdrowiu przed wyborami. Czy są to
tylko hasła, czy realne zapowiedzi zmian i czy zdrowie znów nie przegra z bardziej medialnymi tematami?

Na pytanie w sondażu „Świata Lekarza” odpowiada:

PROF. PIOTR HOFFMAN | KARDIOLOG, KIEROWNIK KLINIKI WAD WRODZONYCH SERCA, INSTYTUT KARDIOLOGII

Pytanie 1
Czy zdrowie powinno być jednym z głównych tematów kampanii wyborczej?

TAK Zdrowie powinno być jednym z kluczowych tematów kampanii wyborczej, wobec ogólnego niezadowolenia zarówno pacjentów, jak i pracowników medycznych. Społeczeństwo starzeje się, a kolejne obciążenia finansowe są związane z postępem medycyny, wdrażaniem nowych terapii o udowodnionej skuteczności, zapewnieniem do nich dostępności. Trzeba jasno określić takie zagadnienia jak: ułatwienie dostępu do świadczeń medycznych (kolejki!), poprawa jakości leczenia, rozwój opieki paliatywnej oraz opieki nad seniorami. My, wyborcy, powinniśmy uzyskać odpowiedzi na te pytania.

Pytanie 2
Jak ocenia Pan dotychczasowe propozycje przedstawione przez partie?

Brakuje konkretów, powtarzają się hasła z ubiegłych lat. Chciałbym usłyszeć więcej o roli prywatnej ochrony zdrowia, możliwości włączenia sektora prywatnego do systemu usług medycznych dostępnych dla większości obywateli (prywatne ubezpieczenia jako element finansowania opieki zdrowotnej). Jak ułatwić dostęp do specjalistów w ramach opieki ambulatoryjnej? Jak przybliżyć ją do chorych spoza dużych ośrodków? Jak sprawić, by wynagrodzenie w ochronie zdrowia było związane z jakością usług i zadowoleniem chorych? To trudne zagadnienia, od których politycy zwykle uciekają, woląc angażować się w spory ideologiczne polaryzujące społeczeństwo. A wszyscy chorują tak samo i w razie kłopotów zdrowotnych mają podobne oczekiwania: niezależnie od światopoglądu.

Pytanie 3
Gdyby miał(-a) Pan (Pani) wybrać najważniejszą rzecz do poprawienia w ochronie zdrowia, to byłoby to…

Najważniejsza jest prewencja: wychowanie w trosce o zdrowie rozumiane jako najwyższa wartość. Pozytywna promocja zachowań prozdrowotnych już od wczesnego dzieciństwa, także jako element edukacji w szkole. Efektem byłaby redukcja wpływu dających się kontrolować czynników ryzyka i w efekcie mniejsza zapadalność na choroby układu krążenia, onkologiczne, pulmonologiczne, układu kostno-stawowego.

Podobne wiadomości

Nie ma możliwości dodania komentarza