DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

?Świat lekarza? na konferencjach

 

Wymagane zmiany w kształceniu lekarzy, farmaceutów i innych pracowników ochrony zdrowia w dziedzinie fitoterapii

14 maja 2019 roku

fot. Jacek Kruś

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu do spraw Polskiego Zielarstwa było poświęcone kształceniu lekarzy, farmaceutów i innych pracowników ochrony zdrowia w dziedzinie fitoterapii. Podczas spotkania rozmawiano głównie o dodaniu fitoterapii do zajęć fakultatywnych oraz jako kierunku podyplomowego na uniwersytetach. Gość specjalny, dr Paloma Cuchi z World Health Organization, przedstawiła nowe badania WHO pokazujące postęp medycyny naturalnej na świecie. Dr Cuchi podkreśliła, że ?w idealnym świecie tradycyjna medycyna byłaby opcją oferowaną przez dobrze funkcjonujący, zorientowany na ludzi system opieki zdrowotnej, który równoważy usługi lecznicze z opieką profilaktyczną?. Posiedzenie prowadził poseł Paweł Skutecki, przewodniczący zespołu.

Choroby dolnych dróg moczowych

28 maja 2019 r.

fot. Tomasz Adamaszek

Parlamentarny Zespół do Spraw Praw Pacjentów spotkał się po raz kolejny, aby omówić diagnostyczno-terapeutyczny standard postępowania ze schorzeniami dolnych dróg moczowych. Podczas posiedzenia Polskie Towarzystwo Urologiczne przedstawiło nowy raport na temat dolegliwości dolnych dróg moczowych u dorosłych pacjentów. Choroby dolnych dróg moczowych stanowią duży problem XXI wieku. Badania wykazują, że największą grupą zmagającą się z problemami dolnych dróg moczowych są kobiety i mężczyźni powyżej 40. roku życia. Według Światowej Organizacji Zdrowia z tymi chorobami zmaga się już ponad 18,4% ludzi na świecie. Wykłady podczas posiedzenia wygłosili m.in. prof. dr hab. n. med. Piotr Chłosta, prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego, oraz dr hab. n. med. Paweł Miotła z II Katedry i Kliniki Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Poseł Krzysztof Ostrowski, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do Spraw Praw Pacjentów, w podsumowaniu spotkania powiedział: Standardy opracowane przez specjalistów zostaną teraz przekazane resortowi zdrowia z wnioskiem, aby minister zdrowia ogłosił je w formie obwieszczenia.

Świat Lekarza
Świat Lekarza
Świat Lekarza to opiniotwórcze pismo, portal i platforma medialna, skierowana do lekarzy, poruszająca tematykę systemu ochrony zdrowia oraz poszczególnych dziedzin medycyny, m.in. kardiologii, onkologii, pulmonologii, urologii, diabetologii, okulistyki, chorób rzadkich.

Więcej od autora

Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D