Głosuj na zdrowie!

Na pytania sondy Świata Lekarza odpowiada,
dr Jerzy Gryglewicz,
ekspert rynku medycznego, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego

Według raportu „Niedobór talentów w branży medycznej” Polskiej Federacji Szpitali i Manpower, obecnie 68 proc. szpitali poszukuje lekarzy, a 72 proc. pielęgniarek. Polska ma wyraźny niedobór kadr medycznych. Jak tę sytuację zmienić? Jak zwiększyć liczbę lekarzy w Polsce? Dać więcej pieniędzy, zniechęcać do wyjazdów i zachęcać do powrotów, sprowadzać z innych krajów, mówić o etyce i misji? Te pytania chcemy zadać w naszych debatach przedstawicielom partii politycznych. Co politykom i decydentom doradzają osoby zaangażowane w zmiany w polskim systemie ochrony zdrowia?

Jerzy Gryglewicz
Jerzy Gryglewicz

Pytanie 1
Czy niedobór lekarzy w Polsce to główny powód wciąż bardzo długiego oczekiwania do specjalistów (kolejki)?

TAK. W ciągu ostatnich 5 lat o ok. 10 proc. zmniejszyła się liczba poradni specjalistycznych realizujących umowy z NFZ. Głównym powodem są niedobory lekarzy oraz niska wycena porad. Powoduje to, że lekarze wybierają pracę w gabinetach prywatnych lub dużych korporacjach medycznych.

Pytanie 2
Czy Polska powinna starać się pozyskiwać kadry medyczne z zagranicy, także z krajów spoza UE, np. z Ukrainy?

NIE. Nie rozwiąże to problemu. Lekarze z innych krajów, w tym z Ukrainy, jako kierunek emigracji wybierają Wielką Brytanię, Niemcy, Holandię lub kraje skandynawskie. Niedobory kadr medycznych dotyczą praktycznie wszystkich państw.

Pytanie 3
Czy nasi lekarze kończący medycynę w Polsce, którzy wyjeżdżają do pracy za granicę, powinni być obciążani kosztami kształcenia (lub czy powinien być nimi obciążany np. szpital, który ich zatrudnia)?

NIE. Nie należy dla studentów medycyny tworzyć innych regulacji niż np. dla studentów prawa. Jako państwo unijne Polska musi akceptować zasadę wolnego przepływu usług i pracowników.

Pytanie 4
Co robić, by zwiększyć liczbę lekarzy w Polsce?

Należy zwiększyć nabór studentów na kierunki lekarskie, zachęcić finansowo lekarzy, którzy wykonują inną pracę, do powrotu do zawodu oraz wprowadzić system zachęt, np. preferencyjne kredyty dla młodych lekarzy.

Pytanie 5
Gdyby zaproponować jedną rzecz, którą warto zrobić, by zachęcić lekarzy, którzy wyjechali z Polski do powrotu, to byłoby to…?

Poprawić warunki płacowe i zwiększyć nakłady na ochronę zdrowia ze środków publicznych, żeby zapewnić odpowiednią jakość opieki zdrowotnej w Polsce.

Podobne wiadomości

Nie ma możliwości dodania komentarza