DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Nowa formuła specjalistycznej opieki medycznej nad dzieckiem ze skoliozą

Podziel się treścią:

 

Prelegent: mgr fizj. Mateusz Kozinoga | Klinika Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Jednostki realizujące temat: Klinika Chorób Kręgosłupa i Orto­pedii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (UMP), Wydział Fizjoloterapii, Olsztyńska Szkoła Wyższa
im. J. Rusieckiego (OSW).
Jednostki współpracujące: Rehasport Clinic w Poznaniu, Centrum Postawy Ciała w Olsztynie, Klinika Rehabilitacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (ŚUM), Klinika Ortopedii Dziecięcej Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP).
Liderzy: prof. dr hab. n. med. Tomasz Kotwicki (UMP), dr hab. n. k.f. Dariusz Czaprowski, prof. OSW, dr hab. n. med. Jacek Durmała (ŚUM),
dr hab. n. med. Marcin Tyrakowski (CMKP), mgr fizj. Mateusz Kozinoga (UMP).

Osiągnięcie:

Wdrożenie i rozpowszechnienie w kraju modelu opieki specjalistycznej nad dzieckiem i nastolatkiem, chorym na skoliozę idiopatyczną, na inną formę skoliozy lub inne poważne zaburzenie postawy ciała powstałe w wieku rozwojowym.

Cel:

Zwiększenie skuteczności leczenia oraz udoskonalenie profilaktyki.

Zasadniczymi składowymi na nowo opracowanego modelu są trzy elementy:

1. Terapia prowadzona jest przez wielospecjalistyczny zespół profesjonalistów medycznych. Jego skład to: lekarz specjalista ortopeda o profilu dziecięcym; fizjoterapeuta, wyspecjalizowany w diagnostyce i leczeniu chorób narządu ruchu dzieci; technik ortopedyczny wyedukowany w ortotyce dzieci oraz psycholog;
2. W leczeniu zastosowane są (w porozumieniu z Polską Grupą SOSORT ? Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment) techniki fizjoterapeutyczne, spełniające kryteria, zdefiniowane dla tzw. metod specyficznych dla skoliozy idiopatycznej. Metody te rekomendowane są przez międzynarodowe towarzystwa naukowe w oparciu o dowody naukowe i pozwalają na istotne zwiększenie skuteczności na każdym poziomie leczenia dziecka ze skoliozą:
a) fizjoterapia specyficzna jako jedyne postępowanie w skrzywieniach kręgosłupa o małych wartościach kątowych (11-25°),
b) fizjoterapia specyficzna w trakcie leczenia dziecka gorsetem korekcyjnym (skrzywienia 25-40°),
c) fizjoterapia specyficzna w okresie okołooperacyjnym, która prowadzona jest w formule kompleksowej opieki specjalistycznej w szpitalu im. Wiktora Degi w Poznaniu.
3. Wdrożenie skoliometru (początkowo występującego w wersji oryginalnego kupowanego w USA przyrządu, a obecnie w formie smartfonu z darmową aplikacją) jako narzędzia diagnostycznego, umożliwiającego bezpieczne i rzetelne monitorowanie efektów leczenia poprzez pomiar deformacji skoliotycznej tułowia u dziecka i nastolatka. Badanie to jest nieinwazyjne, proste, tanie i wiarygodne, posiada dużą czułość i swoistość. Kolejnym pożądanym krokiem w profilaktyce skolioz w populacji wieku rozwojowego powinna być więc implementacja w Polsce programu badań przesiewowych, mających na celu wczesne wykrywanie tego schorzenia; program ten będzie też stanowić niezbędną pomoc w pracy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i pomoże zmniejszyć odsetek dzieci, wymagających leczenia operacyjnego. W Polsce należy doprowadzić do powszechnego użytku tego programu w gronie pracowników ochrony zdrowia, którzy mają w swych kompetencjach dzieci i młodzież w wieku w rozwojowym; to pozwoli na lepszą weryfikację międzygrupowej wiarygodności pomiarów, wykonywanych przez specjalistów z różnych obszarów ochrony zdrowia, wykorzystanie tej wiedzy w publikacjach naukowych oraz propagowanie jej w ramach dydaktyki przed- i podyplomowej.
Powyższy model kompleksowej diagnostyki, profilaktyki i leczenia skolioz idiopatycznych jest koordynowany przez Zespół Zadaniowy Komitetu Rehabilitacji, Integracji Społecznej i Kultury Fizycznej Polskiej Akademii Nauk ds. diagnostyki i leczenia zachowawczego w przebiegu skoliozy idiopatycznej, któremu przewodniczy dr hab. prof. nadzw. Dariusz Czaprowski, sekretarz KR, KFiIS PAN.

Świat Lekarza
Świat Lekarza
Świat Lekarza to opiniotwórcze pismo, portal i platforma medialna, skierowana do lekarzy, poruszająca tematykę systemu ochrony zdrowia oraz poszczególnych dziedzin medycyny, m.in. kardiologii, onkologii, pulmonologii, urologii, diabetologii, okulistyki, chorób rzadkich.

Więcej od autora

Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D