DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Tag: innowacje

Branża farmaceutyczna jedną z najbardziej innowacyjnych w Polsce

Tak wynika z najnowszego raportu GUS ?Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2018?2020?.  Krajowa produkcja farmaceutyczna od lat...

Anna Kozieł: System ochrony zdrowia w Polsce w opinii Banku Światowego

W ciągu ostatnich 16 lat, pomimo wzrostu nakładów na lecznictwo szpitalne, właściwie nie zmieniła się liczba świadczeń...

Michal Čuha: Wspólnie wzmacniamy kapitał zdrowotny Polaków

System ochrony zdrowia w Polsce stoi przed ogromnymi wyzwaniami. W obliczu takich wyzwań chcemy być partnerem w...

Młodzi lekarze motorem napędowym wdrażania innowacji w medycynie. 2/3 wskazuje jednak na potrzebę szkoleń w zakresie nowych technologii

Cyfrowe dane medyczne to hasło odmieniane w służbie zdrowia przez wszystkie przypadki. Od ich odpowiedniego wykorzystania zależy zarówno skuteczność...

PZU Zdrowie – Budujemy nową jakość prywatnej opieki medycznej

Rozmowa z Julitą Czyżewską | PREZES ZARZĄDU PZU ZDROWIE SA Ostatnie dane opublikowane przez Polską Izbę Ubezpieczeń (PIU) na...

Nowoczesne obrazowanie wewnątrzwieńcowe ? czy poprawi rokowanie pacjentów z chorobą niedokrwienną serca?

Prelegent: dr n. med. Paweł Gąsior | KLINIKA Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca, Śląski Uniwesyetet Medyczny w Katowicach, Górnośląskie...

Zastosowanie zaawansowanej terapii lekowej komórkami macierzystymi w okulistyce

Prelegent: dr hab. n. med. Dariusz Dobrowolski | Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu,...

Procedura wczesnej diagnostyki i leczenia stwardnienia guzowatego wśród noworodków i niemowląt

Prelegentka: lek. Monika Słowińska | Klinika Neurologii Dziecięcej WUM, Klinika Neurologii i Epileptologii, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka...