Więcej

  Perspektywy onkologii molekularnej: konferencja w Narodowym Instytucie Onkologii

  Podczas wykładów prezentowane były najświeższe nowinki i osiągnięcia z różnych dziedzin onkologii oraz medycyny, a także nowe podejścia dotyczące walki z pandemią COVID-19.

  W dniach 15-16 września 2021 r. odbyła się VI Warszawska Konferencja Perspektywy Onkologii Molekularnej. W tej edycji Konferencja miała rangę konferencji międzynarodowej. Jej celem, podobnie jak w poprzednich edycjach, było zacieśnienie współpracy pomiędzy naukowcami, klinicystami, diagnostami, patologami oraz chirurgami. Podczas wykładów prezentowane były najświeższe nowinki i osiągnięcia z różnych dziedzin onkologii oraz medycyny, a także nowe podejścia dotyczące walki z pandemią COVID-19. Zarówno wykłady jak i następujące po nich dyskusje, a także rozmowy kuluarowe pozwoliły na wymianę nowych myśli technicznych i nawiązanie współpracy krajowej oraz międzynarodowej. Wysoce prawdopodobne jest, że długofalowym efektem Konferencji będzie ulepszenie niektórych technik, co może w przyszłości pomóc pacjentom onkologicznym.

  Konferencję słowem wstępnym otworzyli Prof. Jan Walewski Dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie (NIO-PIB) oraz Prof. Paweł Kukołowicz (NIO-PIB Warszawa).  Następnie, podczas sesji naukowych, poruszane były zagadnienia związane z biologią molekularną nowotworów, aplikacją niskich dawek promieniowania w terapiach medycznych, diagnostyką molekularną w nowotworach oraz rolą chromatyny i zaburzeń epigenetycznych w procesie nowotworzenia.

  Zaprezentowane zostały również najnowocześniejsze technologie kompleksowej diagnostyki molekularnej w onkologii, a także innowacyjna transkryptomika przestrzenna połączona z analizą pojedynczej komórki. Praktyczne zastosowanie tej metody do analiz transkryptomiczno-epigenetycznych podkreślił podczas swojego wykładu dr Alfonso Urbanucci z Oslo Medical University- gość zagraniczny:

  “This sophisticated method opens new directions in cancer transcriptomics”.

  Wykłady w trybie zdalnym wygłosili również naukowcy z Holandii, Niemiec, USA i Wielkiej Brytanii.

  Organizatorzy Konferencji promowali także młodych naukowców, którzy mieli możliwość krótkich wystąpień, podczas których prezentowali swoje osiągnięcia naukowe. Podczas Konferencji zaprezentowano 33 plakaty w formie elektronicznej. Najlepsze prezentacje plakatowe zostały wyróżnione cennymi nagrodami, które przyznane zostały:

  I nagroda mgr Monika Świątek z NIO-PIB w Warszawie

  II nagroda dr Joanna Jazowiecka- Rakus z NIO-PIB w Gliwicach

  III nagroda Agata Gaweł student Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

  Podczas Konferencji zaprezentowano również najnowsze osiągnięcia w walce z COVID-19Przedstawiono innowacyjne zastosowanie niskich dawek radioterapii do ograniczania rozwoju zakażenia COVID-19 w płucach. Dr hab. Tomasz Sarnowski profesor w Instytucie Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk (IBB PAN) zaprezentował wyniki uzyskane w projekcie finansowanym przez Agencję Badań Medycznych. Projekt ten kierowany przez Prof. Jana Walewskiego realizowany był przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, IBB PAN i Warszawski Uniwersytet Medyczny. Prowadzone badania doprowadziły do opracowania, opartego o nanoprzeciwciało (VHH) i bakteriofaga M13, neutralizatora wirusa SARS-CoV-2. Zaprezentowano również wyniki wskazujące na to, że białko SPIKE koronawirusa SARS-CoV-2 może powodować niespecyficzną hiperaktywację układu odpornościowego. Prof. Sarnowski podkreślił:

  “Uzyskane przez nas dane wskazują na to, że fragment S1 białka SPIKE może być superantygenem”.

  Konferencję zakończyła debata pt. “Dlaczego naukowcy powinni być szkoleni w innych instytutach/uniwersytetach?” Podczas debaty podkreślona została istotność mobilności i nawiązywania współpracy zagranicznej oraz transferu wiedzy z innych ośrodków naukowych.

  Więcej od autora

  Podobne artykuły

  Najnowsze artykuły

  Szpitale przyszłości przestaną być przepełnione. Rozwój technologii i telemedycyny pozwoli skutecznie przenosić opiekę poza mury placówek medycznych

  W najbliższych latach nowe technologie medyczne w dalszym ciągu będą się dynamicznie rozwijać. Szacuje się, że w 2025 roku sektor telemedycyny ma być wart 175,5 mld...

  Prof. Mieczysław Walczak laureatem Nagrody Zaufania Złoty OTIS 2021

  O przyznaniu tej statuetki zadecydowały ogromne zasługi pana profesora w doprowadzeniu do uchwalenia i przyjęcia Planu dla Chorób Rzadkich – powiedział Paweł Kruś, przewodniczący...

  Partnerska współpraca gwarantem bezpieczeństwa lekowego

  Firma Servier Polska od prawie 30 lat konsekwentnie rozwija współpracę z wieloma środowiskami, które angażują się w działania mające na celu poprawę jakości życia...

  Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

  Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D