DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

PUM Inspirujący i otwarty na świat nauki

Podziel się treścią:

 

Pomorski Uniwersytet Medyczny jest uznawany za jedną z wiodących uczelni w kraju, świadczą o tym m.in. sukcesy osiągane przez studentów i pracowników naukowych.
? PUM stał się jednym z 16 ośrodków należących do Polskiej Sieci Badań Klinicznych. Dzięki dofinansowaniu z ABM w naszej Alma Mater zostanie powołane Centrum Wsparcia Badań Klinicznych (CWBK) o charakterze badawczym i klinicznym ? powiedział prof. Bogusław Machaliński, rektor PUM, podczas inauguracji roku akademickiego 2021/2022.

W inauguracji roku akademickiego 2021/2022 na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie uczestniczyło prawie 1500 studentów pierwszego roku. W uroczystości wzięli udział rektorzy Akademii Morskiej i Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego oraz prorektorzy Akademii Sztuki Uniwersytetu Szczecińskiego i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Honorowymi gośćmi byli również przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, posłowie na Sejm i europosłowie, Konsulowie Honorowi oraz dyrektorzy szczecińskich szpitali.

? Sukcesy i rozwój naszej kadry naukowej są dla nas powodami do dumy ? powiedział prof. Bogusław Machaliński, rektor PUM, podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022. ? Chciałbym w tym miejscu pogratulować Panu Profesorowi Jerzemu Samochowcowi zaangażowanemu w pełnienie funkcji Przewodniczącego Komitetu Sterującego Europejskimi Towarzystwami Psychiatrycznymi (EPA). Powierzenie tej funkcji stanowi wyraz wielkiego uznania na arenie międzynarodowej dla Pana Profesora i całej polskiej psychiatrii. Kolejnym wyróżnieniem jest nominacja Pana Profesora Sebastiana Kwiatkowskiego na członka Europejskiej Rady i Kolegium Położnictwa i Ginekologii, zajmującej się działaniami mającymi na celu poprawę zdrowia kobiet oraz dzieci nienarodzonych i noworodków.

Prof. Machaliński zwrócił się do studentów i przypomniał im o misji zawodu lekarza. ? Pojęcie ?misji? pełnionej przez lekarza jest wciąż aktualną wskazówką wyznaczającą drogę do właściwego spojrzenia na wyzwania wybranego przez Was zawodu. Zawodu, który ? co często podkreślam ? stawia poświęcenie, aby służyć adekwatną pomocą pacjentowi ? na pierwszym miejscu, bez względu na realia. Co jakiś czas w historii medycyny występują zagrożenia i kryzysy na polu walki zdrowia publicznego, których skutki oraz zasięg trudno przewidzieć. W takich okolicznościach możecie rozważać dwie ścieżki ? unikania odpowiedzialności i braku wierności wyborowi służenia drugiemu człowiekowi lub przezwyciężenia lęku o siebie i odważnego wypełnienia swojego powołania, wybranie prawdziwego dobra. Sapere aude! (Miej odwagę być mądrym, Horacy). Wysiłek skierowany ku drugiemu człowiekowi nie pozostanie bezowocny, jeśli będziecie mieć na względzie dobro powierzonych wam pacjentów. (?) Życzę Wam wytrwałości, pasji w nadchodzących zmaganiach na rzecz rozwoju i zdobywania wiedzy, wizji osiągnięcia wyczekiwanego celu, abyście za kilka lat w takim samym składzie wieńczyli Wasze trudy, stając się następnie profesjonalistami w swojej dziedzinie.

Minister zdrowia dr Adam Niedzielski oraz minister edukacji i nauki prof. Przemysław Czarnek w swoich przemówieniach podkreślali wysoką pozycję PUM w rankingach. Po inauguracji zwiedzali Międzywydziałowe Centrum Dydaktyczne nr 3, w którym przyszli farmaceuci rozpoczną naukę od semestru letniego. ? Jestem pod wrażeniem rozmiaru inwestycji, ale przede wszystkim determinacji pana rektora i zaangażowania całej kadry do tego, by dbać zarówno o poziom dydaktyczny, jak i naukowy uczelni ? powiedział minister Przemysław Czarnek. ? Studenci będą mieli znakomite warunki, żeby się uczyć i prowadzić prace naukowe. Cieszę się, że mogliśmy w MEiN przyznać dofinansowanie na wybudowanie i wyposażenie tej inwestycji.

Minister Adam Niedzielski odwiedził także Centrum Symulacji Medycznej, gdzie zapoznał się z realizacją największej inwestycji ? budową kompleksu kliniczno-dydaktyczno-badawczego PUM oraz kolejnymi planami inwestycyjnymi uczelni i jej klinicznych szpitali.

? Systematycznie powiększane są nabory na studia medyczne, co jest dla mnie bardzo ważne. W PUM-ie nabór na kierunek lekarski również zwiększył się, a o 10 % wzrosła ogólna liczba zrekrutowanych studentów ? mówił Minister Adam Niedzielski. ? Należy docenić PUM i podkreślić, że jest dobrym przykładem zrównoważonego, zharmonizowanego połączenia działalności systemowej i rozwoju działalności dydaktycznej.

Podczas uroczystości uhonorowano wielu naukowców i dydaktyków Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego m.in. złotym i srebrnym Krzyżem Zasługi, złotymi Medalami za Długoletnią Służbę, odznakami Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia oraz Medalami Komisji Edukacji Narodowej, a także złotą i srebrną Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego, Medalami za Zasługi dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Nagrodę specjalną ? statuetkę ?Złotego OTISA 2021?? otrzymał prof. Mieczysław Walczak.

Ślubowanie to wyjątkowy moment inauguracji.
FOT. PUM

Poczet sztandarowy PUM
FOT. PUM

Dziekani i prodziekani PUM.
FOT. PUM

W gronie gości znaleźli się m.in. wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, Minister Zdrowia dr Adam Niedzielski, Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek, Krzysztof Kozłowski ? sekretarz stanu w MSWiA w latach 2018-2020.
FOT. PUM

Świat Lekarza
Świat Lekarza
Świat Lekarza to opiniotwórcze pismo, portal i platforma medialna, skierowana do lekarzy, poruszająca tematykę systemu ochrony zdrowia oraz poszczególnych dziedzin medycyny, m.in. kardiologii, onkologii, pulmonologii, urologii, diabetologii, okulistyki, chorób rzadkich.

Więcej od autora

Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D