DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Tag: prof. Bogusław Machaliński

Prof. Bogusław Machaliński: Pacjenci powinni mieć dostęp do immunoterapii

Powinniśmy dążyć do wprowadzania najskuteczniejszych terapii już w pierwszej linii leczenia. Ponadto priorytetem powinno być zapewnienie pacjentom...

Prof. Bogusław Machaliński: Nowoczesne transplantacje szpiku w praktyce klinicznej

Mamy bardzo dobrą pozycję, jeśli chodzi o liczbę zarejestrowanych dawców szpiku. Nasz polski rejestr zajmuje drugie miejsce...

PUM Inspirujący i otwarty na świat nauki

Pomorski Uniwersytet Medyczny jest uznawany za jedną z wiodących uczelni w kraju, świadczą o tym m.in. sukcesy...

Prof. Bogusław Machaliński: W stronę immunoterapii i epigenetyki

Dzisiejsza hematoonkologia zmierza w kierunku takich terapii, które będą oszczędzały układ odpornościowy, nie niszcząc go tak, jak...

W hematoonkologii będziemy szli w kierunku immunoterapii i epigenetyki

Mamy coraz doskonalsze narzędzia diagnostyczne i musimy je nadal rozwijać, bo dzięki nim będzie można podejmować skuteczniejsze...