Więcej

  Ratownicy Falck w mocnych słowach do premiera: Czekamy na słowo: „Przepraszam”

  Nie rozumiemy, dlaczego w trakcie najbardziej dramatycznych wydarzeń związanych z trzecią falą pandemii zdecydował się Pan dzielić nas na publicznych i PRYWATNYCH. Oczekujemy słowa „przepraszam”. Bo Ci PRYWATNI, czyli podmioty medyczne z udziałem prywatnych inwestorów, walczą równie zaciekle i mocno jak nasi PUBLICZNI Koledzy i Koleżanki. Część naszego wykwalifikowanego personelu, zdecydowała niestety zakończyć współpracę i odejść z zawodu, co jeszcze bardziej pogłębi braki kadrowe. Takie są skutki nieuzasadnionego ataku na prywatne firmy uczestniczące w walce z COVID 19 – piszą ratownicy medyczni Falck Medycyna w liście otwartym do premiera.

  W tak trudnym dla nas czasie pandemii, trwającej od ponad roku, ciągłej, heroicznej walki pracowników ochrony zdrowia, o zdrowie i życie obywateli polskich, użył Pan obraźliwych i krzywdzących słów podczas konferencji prasowej w dniu 25 marca 2021 roku: „A czy służba prywatna dzisiaj, wobec której mam najwyższy szacunek oczywiście także, ratuje zdrowie i życie pacjentów COVID-19? Czy słyszymy o tym, że jakieś wielkie szpitale prywatne są otwarte i właśnie zamieniane na szpitale dla pacjentów leczonych na COVID-19?”. Dalej stwierdza Pan, Panie Premierze, że: „tylko Państwo w takich najtrudniejszych chwilach próby musiało rzucić i rzuciło wszystkie swoje siły i środki, wszystkie swoje rezerwy i odwody po to, żeby uratować jak najwięcej Polaków”.

  Otóż pragnę przypomnieć, być może uświadomić fakt, iż od marca 2020 roku to PRYWATNA firma Falck Medycyna Sp. z o.o. i jej personel, codziennie pomaga ratować zdrowie i życie Polaków, w tym zakażonych wirusem Sars – CoV – 2. Każdego dnia w całej Polsce 68 ambulansów, Zespołów Transportu Medycznego udziela świadczeń zdrowotnych dla pacjentów w bezpośrednich stanach zagrożenia zdrowia i życia. Ratownicy Medyczni, Pielęgniarki, Dyspozytorzy podejmują tę walkę i trud niesienia pomocy w czasie pandemii, pomimo braku równego traktowania ich w obliczu pandemii. Nie rozumiemy, dlaczego w trakcie najbardziej dramatycznych wydarzeń związanych z trzecią falą pandemii zdecydował się Pan dzielić nas na publicznych i PRYWATNYCH. Oczekujemy słowa „przepraszam”. Bo Ci PRYWATNI, czyli podmioty medyczne z udziałem prywatnych inwestorów, walczą równie zaciekle i mocno jak nasi PUBLICZNI Koledzy i Koleżanki. Wyjątek polega na tym iż Pana Rząd nie uznał za stosowne traktować nas tak samo. JAKO PRYWATNI NIE OTRZYMUJEMY 100% DODATKÓW ZA WALKĘ Z COVID – 19.

  Dzisiejsze Pana słowa spowodowały ogromne rozżalenie, złość, a wręcz frustracje wśród pracowników naszej prywatnej firmy, na co dzień walczącej na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem. Na negatywne efekty powyższej wypowiedzi nie musieliśmy czekać długo. Część naszego wykwalifikowanego personelu, zdecydowała niestety zakończyć współpracę i odejść z zawodu, co jeszcze bardziej pogłębi braki kadrowe. Takie są skutki nieuzasadnionego ataku na prywatne firmy uczestniczące w walce z COVID 19.Pozwalam sobie przypomnieć Panie Premierze, zapisy Konstytucji RP. Art. 1 mówi – Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. WSZYSTKICH, nie tylko urzędników, czy personelu państwowych jednostek. Art. 20 „Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.” Po 1989 roku wydawało się, że „prywaciarz”, jako inwektywa nie padnie już z ust wybranego demokratycznie polityka. Art. 32 stanowi, że „wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.” Dlatego, domagamy się od Pana równego traktowania wszystkich pracowników zaangażowanych w walkę z pandemią, bez względu na status własnościowy pomiotu, w którym są zatrudnieni. Nie damy sobie odebrać prawa do głośnego mówienia – pracownicy prywatnej firmy FALCK stoją ramię w ramię na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem.

  Więcej od autora

  Podobne artykuły

  ŚWIAT LEKARZA 3Dspot_img
  blank

  Najnowsze artykuły

  Dr hab. n. med. Małgorzata Figurska: Program lekowy DME to przełom w opiece nad pacjentem z cukrzycą

  Program lekowy DME daje możliwość nie tylko wyboru leku na jego poszczególnych etapach, ale nie ogranicza leczenia w czasie oraz częstotliwości dawkowania. To lekarz...

  Dr hab. n. med. Anna Matysik-Woźniak, prof. UML: Wcześniej rozpoznać chorobę

  Wczesne wykrycie retinopatii cukrzycowej ma ogrom­ne znaczenie, bo podjęte w porę leczenie w ponad 90 proc. może zapobiec ciężkim uszkodzeniom w narządzie wzroku. Dzięki...

  Prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała: Przeszczepienie czyli… transplantacja wzroku

  Przeszczepy warstwowe to naturalny, innowacyjny kierunek rozwoju transplantologii. Dają lepsze wyni­ki anatomiczne oraz czynnościowe. Mimo że wykonujemy w Polsce 1300 przeszczepów rogówki rocznie, to...

  Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

  Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D