Specjaliści z Kliniki Chirurgii Ogólnej Naczyniowej i Transplantacyjnej przeprowadzili kolejną nowatorską operację

Mowa o pierwszej w Europie i prawdopodobnie na świecie udanej operacji naprawy stent-graftu Nellix (Endologix).

Dr hab. Tomasz Jakimowicz dokonał udanej wewnątrznaczyniowej „naprawy” stent-graftu u chorego, u którego doszło do znacznego powiększenia tętniaka aorty brzusznej. Wcześniej, 4 lata temu, pacjent poddał się wewnątrznaczyniowemu leczeniu za pomocą systemu Nellix w innym ośrodku. Do operacji wykorzystano specjalnie zmodyfikowany dla tego pacjenta stent-graft z odgałęzieniami do naczyń trzewnych.

Nowatorska metoda daje chorym szanse na wyleczenie

Stent-grafty Nellix zostały niedawno całkowicie wycofane z rynku przez producenta z powodu znaczącej liczby istotnych powikłań. Znalazło to również potwierdzenie w silnej negatywnej rekomendacji dla tego systemu. Operacje naprawcze u chorych z przeciekiem typu 1A po użyciu stent-graftu typu Nellix były dotychczas praktycznie niemożliwe do wykonania metodą wewnątrznaczyniową. Z powodu specyficznej budowy stent-graftu, w przypadku przecieku typu 1A jedyną skuteczną opcją była konwersja do operacji otwartej. Nie można jej jednak wykonać u obciążonych chorych. Metoda zastosowana przez dr. hab. Tomasza Jakimowicza daje tym chorym szansę na wyleczenie. Niestety przed wprowadzeniem wspomnianych wyżej rekomendacji stent-graft Nellix był bardzo popularny w naszym kraju.

Klinika Chirurgii Ogólnej Naczyniowej i Transplantacyjnej

Kliniką kieruje prof. Sławomir Nazarewski. Jest to największy w Polsce oraz wiodący w Europie i na świecie ośrodek zajmujący się leczeniem chorób aorty w tym tętniaków piersiowo-brzusznych. Od 2010 roku wykonano w nim ponad 500 zabiegów wewnątrznaczyniowego leczenia tętniaków piersiowo-brzusznych. Stanowi to blisko połowę tego typu operacji wykonanych w Polsce. Jest również jedynym w Polsce i jednym z kilkunastu ośrodków na świecie mających dostęp do technologii wewnątrznaczyniowej opracowanej do leczenia tętniaków łuku aorty. Chodzi o stent-grafty z odgałęzieniami do pnia ramienno-głowowego i tętnicy szyjnej. Klinika ściśle współpracuje w opracowywaniu nowych metod leczenia wewnątrznaczyniowego schorzeń aorty z najważniejszymi ośrodkami na świecie – Universitäres Herzzentrum w Hamburgu (prof. Tilo Kölbel), Chirurgie Vasculaire – Centre de l’Aorte Université w Paryżu (prof. Stephan Haulon, prezydent European Society for Vascular Surgery), Mayo Clinic (prof. Gustavo Oderich) oraz Paracelsus Medical University w Norymberdze (prof. Eric Verhoeven).

informacja prasowa: Biuro Prasowe Warszawski Uniwersytet Medyczny

Podobne wiadomości

Nie ma możliwości dodania komentarza