Partner
Partner
Więcej

    Tag: acyklowir

    Niebakteryjne infekcje dróg moczowo-płciowych u chorych na cukrzycę typu 2

    Ryzyko wystąpienia niebakteryjnych infekcji dróg moczowych dotyczy chorych na cukrzycę, w tym szczególnie mężczyzn chorych na cukrzycę. W pracy...

    Przeszczep rogówki Profilaktyka odrzucania u biorców wysokiego ryzyka

    Celem przeszczepienia rogówki jest uzyskanie jej przezierności i odpowiednich właściwości optycznych. Najczęstszą przyczyną utraty przezierności przeszczepu rogówki jest...