Partner
Partner
Więcej

    Tag: AETHERA

    Terapia chorych z chłoniakiem Hodgkina

    Standardem postępowania u chorych z nawrotową lub oporną postacią chłoniaka Hodgkina jest chemioterapia ratunkowa z następczym autologicznym...

    Nadzieja dla chorych na chłoniaka Hodgkina

    Rozmowa z prof. Jerzym Hołowieckim, hematologiem, przewodniczącym Polskiej Szkoły Hematologii. Wprowadzenie brentuximabu vedotin to przełom leczeniu chłoniaka Hodgkina? Można...