DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Tag: Antagoniści witaminy K

Udar powikłaniem migotania przedsionków

Ryzyko, że udar pojawi się u pacjenta z migotaniem przedsionków, rośnie wraz z wiekiem. Rozmowa z prof....