Partner
Partner
Więcej

    Tag: Badanie SUSTAIN-6

    Wpływ agonistów receptora peptydu glukagonopodobnego 1 (GLP-1) na ryzyko sercowo-naczyniowe i nerkowe u pacjentów z cukrzycą typu 2

    Effects of glucagon-like peptide 1 (GLP-1) receptor agonists on cardiovascular and renal risk in patients with type...