DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Tag: brachyterapia

Lek. med. Katarzyna Gronostaj: Holistyczne podejście do pacjenta z nowotworem prostaty

Aktualnym standardem leczenia chorych z nowo rozpoznanym przerzutowym rakiem stercza jest deprywacja androgenowa skojarzona z innym leczeniem,...

Prof. Tomasz Demkow: Nowoczesne metody obrazowania w onkologii

Rekonstrukcja drzewa naczyniowego umożliwia dokładną ocenę, które naczynia krwionośne wykorzystywane są przez guz, ułatwia to przeprowadzenie zabiegu operacyjnego oraz...