Więcej

  Tag: diabetologia

  Nowoczesna kontrola cukrzycy to świadomy i bezpieczny pacjent

  Optymalna kontrola glikemii za pomocą nowoczesnych systemów monitorowania glikemii stała się nie tylko pierwszym krokiem do właściwego...

  Prof. Agnieszka Szadkowska: CGM – coraz prostsza kontrola cukrzycy

  Technologia CGM zmierza w kierunku automatyzacji procesu pomiarów i kontroli glikemii. Te systemy w sposób automatyczny, bez...

  Dr Krzysztof Ostrowski: Pilnie potrzebne nowe standardy leczenia cukrzycy

  Standardy opieki organizacyjnej nad chorymi na cukrzycę zostały opracowane przez zespół ekspertów, z udziałem m.in. konsultantów krajowych...

  Posłanka Violetta Porowska: Pilnie potrzebne nowe standardy leczenia cukrzycy

  Cukrzyca stanowi ogromne obciążenie dla zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów, jest też dużym obciążeniem finansowym dla systemu ochrony...

  Pilnie potrzebne nowe standardy leczenia cukrzycy: Prof. Krzysztof Strojek: Czekamy na wprowadzenie standardów

  Wprowadzenie standardów leczenia cukrzycy drogą rozporządzenia wydaje się niezbędne, żeby dokładnie rozdzielić kompetencje: kiedy i w jakim...

  Prof. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz: Poszerzenie refundacji nowoczesnych leków to inwestycja w zdrowie

  Flozyny to najmłodsza grupa leków przeciwhiperglikemicznych. Pierwotnie były stosowane w diabetologii, dziś jednak mamy już dowody, że...

  Prof. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz: Kompleksowa porada diabetologiczna

  Plan kompleksowej porady diabetologicznej z ustaleniem planu leczenia dotyczy pacjentów z cukrzycą typu 2. Celem realizacji tego...

  Prof. Grzeszczak: Profesor, który stworzył diabetonefrologię

  Zaczęliśmy dializować chorych na cukrzycę. Początkowo jako jedyny w Polsce leczyłem tych chorych - opowiadał prof. Władysław...