Partner
Partner
Więcej

    Tag: ECHELON-1

    Terapia chorych z chłoniakiem Hodgkina

    Standardem postępowania u chorych z nawrotową lub oporną postacią chłoniaka Hodgkina jest chemioterapia ratunkowa z następczym autologicznym...